Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Komanda 2022./2023.m.g.

Skolēnu komanda 2022./2023.m.g.

 

Šajā mācību gadā skolēnu pašpārvaldē tika ievēlēti 36 9.-12.klašu izglītojamie. No tiem 19 aktīvi strādāja prezidenta Nikolaja Kopilova un viceprezidenta Renāta Budiloviča vadībā. Visi jaunieši tika sadalīti centros: Ārējo sakaru centrs, Radošais centrs, Kultūras centrs, Mediju centrs, Labdarības centrs un Drošības centrs. Katrs centrs centās iespējami dažādot skolas dzīvi, izdomāt un īstenot radošas idejas, aktīvi komunicēt ar ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem.

Vispieprasītākais, kā vienmēr, bija radošais centrs - jaunieši izstrādāja un sarīkoja 16 dažādus pasākumus: 18. novembra svētkiem 1.-4., 5.-7., 8.-12. klašu paralēlēm tika filmētas svinīgas videofilmas “Iesvētīsim Latviju”, maija svētkiem tika saorganizētās viktorīnas, Eiropas dienai - izzinošs kvests, pašpārvaldes aktīvisti sarīkoja Mārtiņsvētkus, Meteņus, Lieldienas sākumskolā un pamatskolās, lasīja sākumskolas bērniem grāmatas par klases pulksteņiem, izdomāja un uzņēma viņiem izglītojošu videofilmu par to Rīgas vēsturi un, pamatojoties uz filmu, izstrādāja viktorīnu, rīkoja krāsu nedēļas, kas ļoti patīk bērniem, piedalījās Jaungada izrādes organizēšanā, rīkoja skaistus Skolotāju dienai veltītus svētkus, aktīvi piedalījās sagatavošanas darbos un novadīja olimpiskās līnijas.

Rīgas skolēnu pašpārvalžu konference “Līdzdalība - iespējas un prakse”; RSD organizatori - Informācija par to, kādas līdzdalības dažādas jaunatnes organizācijas; reāli pieredzes stāsti no Rīgas skolām un jauniešiem, kas ir izmantojuši organizāciju sniegtās iespējas; ka līdzdalība ir atspoguļota projektā “SKOLA203”; kā arī personīgs stāsts par to, kā līdzdalība veicina pašizaugsmi un palīdz sasniegt lielas lietas! Ari pašu iniciatīvu sadarbībā ar pilsētas skolām organizēja pieredzes apmaiņas meistarklasi par Skolēnu pašpārvaldes darbu un problēmām. Dalījās RZG Skolēnu pašpārvaldes pieredzē ar Rīgas 40.vidusskolu, 34.vsk., 72.vsk., 95.vsk., Anniņmuižas vidusskolu, Ostvalda vsk.

Labdarības centrs ir daudzu ideju iniciators, šogad tā iniciatīvas ietvaros Ziemassvētkos tika apciemoti un apsveikti daudzi skolotāji-seniori. Jau 4 gadus Skolēnu pašpārvalde organizē, palīdz un ziedo līdzekļus dzīvnieku patversmei “Ulubele”.

Tā kā ģimnāzijā mācās ļoti daudz skolēnu, tas ir likumsakarīgi, ka starpbrīžu laikā ir daudz disciplīnas problēmu, tāpēc skolēnu pašpārvalde izpalīdzēja pedagogu kolektīvam un organizēja Drošības centru, kura uzdevums bija palīdzēt skolotājiem rūpēties par disciplīnu starpbrīžu laikā, risināt konfliktus, rīkot profilaktiskas sarunas un identificēt pastāvīgos pārkāpējus. Centrs nostrādāja pirmo gadu, bet spēja sniegt skolotājiem lielu palīdzību un atbalstu. Jaunieši daudz diskutēja ar vienaudžiem un jaunākiem skolēniem, par ko skolotāji ir ļoti pateicīgi viņiem.

Lai saprastu, ko skolēni vēlas, ar kādām problēmām viņi saskaras, kādu viņi vēlas redzēt savu skolu "Mediju centrs" veica aptauju skolēnu vidū (aptaujā piedalījās 67 6.-10.klašu skolēni). Uz jautājumu - kas skolēniem trūkst, lai visi skolā justos ērti, jaunieši atbildēja, ka vēlētos, lai skolotāji būtu laipnāki, gribētos daudzveidīgākus dzīvi starpbrīžos un vēl skolas diskotēkas. 12 klašu skolēni savās anketās atzīmēja, ka viņi vēlētos izmaiņas skolas ēdnīcā, vairāk garšīgu un daudzveidīgu ēdienu, vēlētos vairāk kultūras pasākumu, un vairāk laika ārpusskolas aktivitātēm, kā arī vēlētos atcelt dežūras Ģimnāzijā.  Centrs izanalizējis informāciju un mēģinājis īstenot dažas vēlmes, kā arī secinājis, ka aktīvāk jāskaidro par nepieciešamību vidusskolēniem dežūrēt starpbrīžu laikā. Centrs arī aktīvi popularizējis studentu darbu pašpārvaldes sociālajos tīklos un skolas avīzē "Jegoza”

Komanda 2021./2022.m.g.

Skolēnu komanda 2021./2022.m.g.

Šajā mācību gadā skolēnu pašpārvalde darbojās prezidenta Karena Jerjomina un viceprezidenti Serafima Kudrina un Marijas Zemļinskas vadībā. Gads izvērtās grūts - attālinātās mācības mijās ar klātienes izglītību, skolā viss noritēja vētraini un pašpārvaldes darbs, neņemot vērā sarežģītos apstākļus, lēnām virzījās uz iecerēto. Kā svarīgākie darbības virzieni tika izvirzīti: labdarība, intelektuālās tiešsaistes spēles, skolas pasākumi, darbs skolas avīzē “Jegoza” un muzeja darbība.

Labdarības pasākumos, kā ierasts, tika dāvinātas sīko motoriku attīstošās rotaļlietas vājredzīgiem bērniem, izglītojamie palīdzēja suņu patversmei un talkas dienā tika sakopta daļa Imantas meža teritorijas.

Mājsēdes laikā skolas pašpārvaldes aktīvisti organizēja tiešsaistes intelektuālo videospēļu turnīru vidusskolēniem, bet 10. klases skolēniem rīkoja ģimnāzistu iesvētības tiešsaistē. 18. novembra svētkiem tika veltīts un uzņemts māksliniecisks un īpašs video apsveikums, kura tapšanā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji, skolas muzeja darbinieki. Pamatskolas un vidusskolas skolēniem tika izdomāta un novadīta izzinoša viktorīna par Latviju.

Klātienē izdevās organizēt pirmklasnieku iesvētības, Valentīndienu, stila nedēļu, apsveikt skolotājus pavasara svētkos. Patīkami, ka skolas pasākumu organizēšanā lielu atbalstu sniedza skolēnu vecāki.

Skolas pašpārvalde ļoti aktīvi sadarbojās ar skolas avīzes “Jegoza” komandu. Šajā mācību gadā tika izlaisti 5 avīzes numuri, kuru lappusēs pašpārvalde popularizēja savu darbu, analizēja skolas problēmas un meklēja tām risinājumus.

Skolēni aktīvi piedalījās Rīgas Skolēnu domes prezidentu klubā, kur attīstīja līderības prasmes, ieguva jaunas zināšanas, dalījās pieredzē ar citām Rīgas skolām.

Attālināto un klātienes mācību mijā, skolas pašpārvalde centās palīdzēt ģimnāzijas vadībai un klases audzinātajiem ieviest kārtību mūsu ģimnāzijā – noķert smēķētājus, skolēniem, kuri izmanto necenzētu leksiku, organizēt audzinošas sarunas.

Diemžēl mūsu pasaule nav ideāla, dažās vietās notiek nelaimes un karš. Šoreiz konflikts skāra mūsu kaimiņus – Ukrainu. Ģimnāzijā mācības uzsāka Ukrainas bēgļi. Mūsu skolas pašpārvalde aktīvi viņiem palīdzēja iekļauties jaunajos apstākļos. Skolēni palīdzēja adaptēties, iejusties jaunajā dzīves ritmā, vadīja viņiem ekskursijas pa skolu, mikrorajonu un pilsētu, izdomāja pasākumus ukraiņu bērnu saliedēšanai un sniedza nepieciešamo palīdzību.

Gads bija grūts, bet darbs ritēja raiti, skolēni – aktīvisti spēja parādīt sevi no labākās puses.

 

Komanda 2019./2020.m.g.

Skolēnu komanda 2019./2020.m.g.

Ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde šogad (2019./20.m.g.) ne tikai turpina popularizēt, bet arī paši aktīvi piedalās akcijā “Palīdzi tuvākajam!”. Ģimnāzisti gatavo dāvanas un svētku pasākumus veco ļaužu pansionāta “Liepa” iemītniekiem un Rīgas Strazdumuižas vidusskolas vājredzīgajiem bērniem. Jaunieši palīdz sakopt pansionāta teritoriju, izrotā telpas svētkiem un pavada laiku ar vecajiem ļaudīm un vājredzīgajiem bērniem. Savukārt pamatskolas Skolēnu pašpārvalde palīdz suņu patversmei.

Pašpārvalde iesaistījās arī pilsētas akcijā “Mūsu Laimes koks 2019” un 6. septembrī iestādīja 2 Laimes kokus mūsu skolas pagalmā.

2019.gada 31. oktobrī norisinājās pirmais jauniešu pilsētplānošanas forums, kura laikā jauniešiem bija iespēja iesaistīties pilsētas attīstības plānošanas procesā kopā ar nozares speciālistiem. Mūsu skolēni dalījās ar idejām par pilsētas un tās apkaimes attīstību un stāstīja savu Rīgas stāstu. Tā bija iespēja uzzināt vairāk par pilsētplānošanas procesu, iepazīties ar citiem aktīviem jauniešiem un izzināt arī pašiem savas Rīgas vērtības un pērles. Pasākums informēja skolēnus un deva iespēju iesaistīties Rīgas pilsētas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam veidošanā. Foruma izskaņā radās ideja novadīt vecāko klašu skolēniem diskusiju «Mūsdienu varoņi un varonība», kuras mērķis bija parādīt, ka aktīva dzīves pozīcija un vēlme veidot pasauli labāku arī ir mūsdienu varonība.

Ir tik patīkami vērot, ka vārdi sakrīt ar darbiem! Jauniešiem nav vienaldzīgas mūsdienu problēmas. Viņa aktīvi iesaistījās ekoloģiskajā audzināšanā. Apzinoties, ka tikai dzīvojot harmonijā ar dabu ir iespējama turpmākā sabiedrības attīstība, jaunieši Rīgas domē iesniedza pieteikumu projektam “ECO-PRĀTS”, kur kopā ar Rīgas Ostvalda un 96.vidusskolu vadīja diskusijas, izstrādāja ekoloģisko somu dizainu jauniešiem, sprieda par atkritumu šķirošanas nozīmi un izveidoja video prezentāciju skolēniem par nepieciešamību dzīvot saskaņā ar dabu, tās likumiem un principiem.

Jaunieši nepalika vienaldzīgi arī pret problēmām, kas radās jaunās piebūves dēļ. Tā kā tika slēgtas galvenās ieejas durvis, 1460 skolēnu saimei palika tikai viena ieeja. Kad vienlaicīgi tik daudz skolēnu dodas uz garderobi, veidojas sastrēgumi, notiek grūstīšanās un jokošanās. Notika nelaime-skolēnu pagrūda, viņš nokrita, neviens nepalīdzēja… Radusies situācija ar skolas piebūvi pamudināja Skolēnu pašpārvaldi uzsākt akciju“ Rūpējies par savu drošību!”, kuras laikā uzņēma video par iekšējās kārtības noteikumiem skolā un ārpus tās, un izveidoja uzskatāmus vizuālos plakātus, kas ikvienam atgādina par pieklājību un toleranci vienam pret otru. 

Komanda 2018./2019.m.g.

Skolēnu komanda 2018./2019.m.g.

2018./19. mācību gadā skolēnu pašpārvalde visspilgtāk izpaudās labdarībā. "Labo darbu" centra vadītāja Sofija Kuročkina ar savu komandu turpināja jau sen iesāktu tradīciju - organizēja palīdzību pansionātā “Liepa”– skolēni palīdzēja uzkopšanas darbos, ēdienam sagatavoja dārzeņus, dekorēja telpas svētkiem, spēlēja galda spēles , skatījās filmas, organizēja divus svētku koncertus.

Sadarbībā ar pamatskolas skolēnu pašpārvaldi izglītojamie strādāja dzīvnieku patversmē – pastaigājās ar suņiem, tīrīja voljerus un organizēja ‘’Labas sirds” labdarības akciju, lai sagādātu pārtiku un citas, dzīvniekiem nepieciešamās, lietas. Ziemassvētkos izglītojamie devās pie Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgajiem bērniem. Kā vienmēr aktīvi piedalījās ikgadējā talkā, lai sakoptu tuvāko apkārtni. Par nozīmīgu un aktīvu darbu labdarības jomā, pašpārvaldes skolēni tika aicināti piedalīties “Labo darbu” festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi” un saņēma Valsts izglītības satura centra pateicības rakstu “Par veiksmīgu skolēnu pilsonisko audzināšanu”, bet labdarības centra vadītāja Sofija Kuročkina saņēma “Rīgas skolēnu dome” diplomu un titulu “Ārpus sienām” par to, ka sevi spēja pierādīt ne tikai skolas pasākumu ietvaros, bet arī piedaloties citās organizācijās, dažādos pasākumos, turpinot veiksmīgi organizēt labdarību.

Protams, mēs lepojamies arī ar skolas avīzes “Jegoza” redaktori Darjanu Osipovu, kas tika izvēlēta kā ārlietu komisijas deputāts 9. Latvijas jauniešu saeimā, ar ideju palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šī diena, kas pavadīta jauniešu vidū, iedvesmoja Darjanu popularizēt "labo darbu" kustību starp vienaudžiem un rosināt skolēnus aktīvāk piedalīties mūsu republikas sabiedriskajā dzīvē.

Skolēnu pašpārvalde aktīvi palīdzēja organizēt un piedalījās jaunatnes forumā „Jaunieši apkaimes izaugsmei”, diskutēja par aktuālajām problēmām apkaimē: vides, drošības, satiksmes, izglītības un savstarpējo attiecību jomās un kopā meklēja iespējamos šo problēmu risinājumus.

Foruma organizācijā un citos ģimnāzijas pasākumos (jubilejas programmā, laureātu apbalvošanā, brīvprātīgajā darbā pansionātā) sevi spilgti pierādīja Vsevolods Kuļevs un Vladimirs Popovs, kuri aktīvi sadarbojās ar ģimnāzijas administrāciju, palīdzēja gatavoties pedagoģiskajai sēdei “Pozitīvas drošās vides nodrošināšana darbā ar skolēniem”, anketēja skolēnus, strādāja pie skolēna ētikas kodeksa izstrādes, popularizēja to vidusskolēniem. Par savu neatlaidīgo darbu izglītojamais Vsevolods Kuļevs saņēma diplomu “Rīgas skolēnu dome” nominācijā “Skolas tilts” – par atvērtu vidi starp skolēniem un vadību, kas sniedz gan skolēniem, gan skolas vadībai iespēju ģenerēt idejas, uzklausīt viedokļus un pilnvērtīgi sadarboties.

Un, protams, gan vidusskolas, gan pamatskolas skolēnu pašpārvalde aktīvi sadarbojās ar muzeja padomi, izglītojamie popularizēja skolas vēsturi, tās tradīcijas un sasniegumus.

Tāpēc varam secināt, ka skolēnu pašpārvalde strādāja radoši un ar lielu entuziasmu.

Komanda 2017./2018.m.g.

Skolēnu pašpārvalde 2017./2018.m.g.

Šajā mācību gadā skolēnu pašpārvalde prezidenta Ē.Rucko vadībā turpināja sadarbību ar pansionātu „Liepa”. Vecāko klašu skolēni šogad meklēja vecos cilvēkus, spēlēja galda spēles, sarunājās un uzklausīja viņu dzīves stāstus, kā arī palīdzēja sakopt un uzturēt kārtībā un tīrībā pansionāta teritoriju.

Pateicoties skolēnu pašpārvaldes aktivitātei, skolēni ne tikai piedalījās bērnu radio KIDS FM projektā, popularizēja jauniešu auditorijai mūsu ģimnāzijas sasniegumus dažādās sfērās, bet arī ieguva projekta galveno balvu – televizoru.

Daudz pozitīvu emociju un jaunu paziņu jauniešiem dāvāja gada sporta projekts „Vienoti Olimpiskajā kustībā!”, kas popularizē gan jauniešu olimpisko kustību Latvijā, gan aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Par aktīvu piedalīšanos un spožām idejām komanda tika apbalvota ar diplomu un burvīgu grāmatu par olimpisko kustību Latvijā un mūsu izcilajiem sportistiem.

Protams, nozīmīga ir dalība konkursā „Es esmu Latvija un Eiropa” un SSE lekcijas, kas ļāva sazināties ar vienaudžiem un apspriest mūsu valsts nākotni.

Skolēnu komanda 2017./2018.m.g.