Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Būvnieka profesija

28.03.2022.g. tikšanās tika organizēta ar Kristapam Ceplim Biedrības  “Zaļas Mājas” valdes loceklim un Biedrības BDCC vadītājai Gunitai Jansonei. Tēma “Būvnieka profesija”. Būvnieki – tie ir: meistari, būvdarbu vadītāji, inženieri būvkonstrukciju projektētāji, projektu vadītāji, būvuzraugi. Skolēniem bija iespēja noskaidrot: Ko dara būvnieks? Kāpēc kļūt par būvnieku? Kā kļūt par būvnieku?

Lekcija par būvniecības profesiju-lektors stāstā pie tāfeles  Lekcija par būvniecības profesiju-skolēni klausās

Tikšanās ar RBS studentiem

29.03.2022.g. tikšanās tika organizēta ar RTU Rīgas Biznesa skolas studentiem. 29. martā mūsu skolā viesojas skolas absolventi Dmitrijs Bezrebrijs un Konstantīns Nikolajevs. Viņi stāstīja 11.kl. un 12.klases skolēniem par savu pieredzi izglītības jomā RTU Rīgas Biznesa skolā, par uzņemšanas noteikumiem un studiju programmām.

Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem  Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem  Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem  Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem

Jaunās tikšanās

03.11.21. notika tikšanās ar  RZĢ absolventu  Igoru Dronovu . Tēma: IT profesijas. Igors ir IT projektu vadītājs. Viņš veiksmīgi strādā savā jomā. Saruna ar vidusskolniekiem bija ļoti interesanta un lietderīga.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Ēnu diena 2022

Ēnu diena 2022. gadā norisināsies aprīlī.

Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu devējus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus - ēnošana var norisināties klātienē vai tiešsaistē atkarībā no Ēnu devēja noteiktā.

Kad pieteikties Ēnu dienaiNorises datumi:

9. - 14. marts: Ēnotāju 1.pieteikšanās kārta uz vakancēm

15. - 17. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1.kārtā saņemtos pieteikumus

18. - 21. marts: Ēnotāju 2.pieteikšanās kārta uz vakancēm

22. - 24. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2.kārtā saņemtos pieteikumus

25. - 28. marts: Ēnotāju 3.pieteikšanās kārta uz vakancēm

29. - 31. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3.kārtā saņemtos pieteikumus

1.aprīlis: Nejaušais ēnotājs

6. aprīlis: Ēnu diena 2022

Organizētas tikšanās

22.02.2022 notika tikšanās ar Sergejam Bratarčukam.

Sergejs Bratarčuks - lektors, docents, pētnieks RTU Aeronautikas institūtā, inženierzinātņu doktors, elektronisko sistēmu pētnieks un inženieris Eiropas Kosmosa aģentūras Latvijas projektos, dalībnieks divās atlases kārtās uz amata vietu, ESA astronauts, studentu pilots PPL. Tikšanās bija interesanta un informatīva.

 

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9

Konsultācijas 2021./2022.mācību gadā

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas
pedagogu karjeras konsultantu (PKK)
pieņemšanas laiki 2021./2022.mācību laikā


Gaļina Iļjušina (7. - 8. kl.)
Ceturtdienās 13.30-14.10

Iraīda Arvanova (9. - 12.kl.)
Pirmdienās 12.15-12.55Lai pieteiktos individuālai sarunai vai konsultācijai, rakstiet ziņojumu e-klases e-pastā.

Karjeras centra pasākums

13.10.21. karjeras nedēļas un ITK norises laikā notika tikšanās ar  RZĢ 2003. gada absolventu Arseniju Ignatjevu. Tēma: IT tehnoloģijas. Arsenijs ir IT projektu vadītājs. Sarunā tika skarta izglītības loma karjeras izaugsmē, darba tirgus,  kādas profesionālas īpašības tiek vērtētas visaugstāk. Arsenijs bija ne tikai interesants sarunu biedrs, bet arī uzmanīgi ieklausījās vidusskolēnu jautājumos un komentāros. (tikšanas prezentācija)

Interesanto tikšanos kluba vadītāja Gaļina Iļjušina

Informācija par projektu

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Ieviešanas laiks: 22.03.2017.-30.12.2021.

Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Eiropas savienības logo

Eiropas Savienību fondu (Eiropas Sociālais Fonds) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.


Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

 • Projekta darbības:
  Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 • Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 • Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un
 • dalības nodrošināšana.
  Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem Jelgavas novadā.
 • Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.
 • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.


Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”. VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta - karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - īstenošanu.

Sadarbības partneri: Valsts izglītības attīstības aģentūra. Saite uz mājas lapu ŠEIT

Karjeras centra pedagogu konsultantu prezentācijas

2020./2021.mācību gada beigās mūsu ģimnāzijas Karjeras centra pedagogi konsultanti Iraīda Arvanova un Gaļina Iļjušina organizēja un vadīja tiešsaistes tikšanās par karjeras jautājumiem 9.klašu skolēniem.

 

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9
 • Slide10
 • Slide11
 • Slide12
 • Slide13
 • Slide14
 • Slide15
 • Slide16
 • Slide17
 • Slide18
 • Slide19
 • Slide20
 • Slide21
 • Slide22
 • Slide23
 • Slide24
 • Slide25
 • Slide26
 • Slide27
 • Slide28

Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA

Izglītības un zinātnes ministrija no 6. līdz 29. aprīlim aicina 11. un 12. klašu skolēnus tiešsaistes sarunās ar 24 Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm atklāt dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo dabu.

Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA notiks tiešsaistē Zoom lietotnē visu aprīli otrdienās, trešdienās un ceturtdienās divos laikos: 13.00-13.40 un 14.30-15.10.

Skolēni varēs uzzināt: Kas ir zinātne un cik daudzveidīgi un atšķirīgi ir pētījumi dažādās zinātnes nozarēs? Kur strādā zinātnieki un kādas prasmes viņiem nepieciešamas? Kā izvēlēties savu studiju virzienu vai zinātnes nozari? Ko zinātnieki var dot un ko dara uzņēmējdarbībā? Kāpēc valstij un sabiedrībai ir nepieciešama zinātne?

Kā viss notiek?

- skolotājs izvēlas dienu un laiku, kad klase var tikties ar zinātnieku, no e-pastā pievienotā Zinātnieku saraksta ar saitēm uz kurp.es kalendāru vai arī uzreiz kurp.es kalendārā;

- Kalendārā pieejams apraksts par zinātnieku un pieteikšanās anketa, kur skolotājs reģistrē klasi (bez skolēnu personas datiem). Uz vienu sarunu var pieteikt vairākas klases, un viena klase var pietiekties uz vairākām sarunām, tomēr skolēnu skaits katrā sarunā ir ierobežots;

- Pēc reģistrācijas skolotājs savā e-pastā saņem Zoom pieejas datus, kurus nosūta klasei, kas tiksies ar zinātnieku;

- Pirms sarunas skolotājs aicina klasi noskatīties 3 min. video par zinātnieku vai zinātnieci, ar kuru būs tikšanās, lai skolēni gūtu ieskatu tēmā un tiekoties varētu piedalīties konkursā par video redzēto;

- Lai sarunas laikā varētu piedalīties konkursā, skolēniem jāizmanto Kahoot! aplikācija telefonā vai lietotne https://kahoot.com/ datorā.

Zinātnieku sarakstā iespējamas izmaiņas.

Detalizētākai informācijai par pasākuma norisi lūdzam sazināties, zvanot 29104032 vai rakstot Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Apskatīt visu programmu 

 

KALBA / Lielākā izglītības tiešsaistes izstāde Latvijā "Izglītība un karjera 2021"

Ikgadēja izstādi “Izglītība un karjera” virtuālajā telpā 25. martā lielākais tiešsaistes pasākums Latvijā par studiju un karjeras izvēli.

Pasākuma tēma ir “Ko dara dažādu profesiju profesionāļi?”. Dažādu valstu universitātes un citi viesi prezentēs vairāk nekā 20 populāras profesijas mūsdienās.

Pasākums ir pilnīgi bezmaksas, un tā laikā nodrošina vairāk nekā 8 stundu vērtīgu saturu!

Dažas lekcijas notiks nodarbību laikā, tāpēc reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja apskatīt visu prezentāciju ierakstus pēc pasākuma.

REĢISTRĀCIJAI NOSPIEST ŠEIT>> https://www.izglitibakarjera.lv/

Tikšanās ar RTU studentu

2021.gadā 11.martā tiešsaistes platformas Microsoft Teams notika interesanta, aizraujoša tikšana 10. - 12. klašu skolēniem ar RTU Studējošo piesaistes projektu vadītājam Aigaram Asmim. Tikšanas laikā bija iespēja uzzināt, kādi ir RTU uzņemšanas nosacījumi, kādas ir studentu iespējas mācīties veidot savu biznesu, darboties RTU Dizaina fabrikā un veidot savu inženiertehnisko ideju prototipus.

Jaunās tikšanās

2020.gada 7.decembrī notika tiešsaistes tikšanās ar Maratu Abdullajevu - kluba "Māja" nacionālo vienību koordinatoru. Tajā Marats Abdulajevs dalījās pieredzē un pastāstīja par projektiem, kuros viņš piedalījās, atklāja, kā tie veicinājuši viņa pilsonisko līdzdalību. Viesis labprāt stāstīja jauniešiem par NVO pārstāvēšanu (Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai), jo viņš ir nacionālo vienību koordinators.

 • 20201207 121306
 • 20201207 121404
 • 20201207 121530
 • 20201207 121542
 • 20201207 121544
 • 20210116 233322
 • 20210116 233409
 • 20210116 233443

 

Konsultācijas 2020./2021.m.g.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas
pedagogu karjeras konsultantu (PKK)
pieņemšanas laiki 2020./2021.mācību laikā


Gaļina Iļjušina (7. - 8. kl.)
Ceturtdienās 13.30-14.10


Iraīda Arvanova (9. - 12.kl.)
Pirmdienās 11.45-12.25

Lai pieteiktos individuālai sarunai vai konsultācijai, rakstiet ziņojumu e-klases e-pastā.

Ekskursijas 2019./2020.m.g.

Interesanta, aizraujoša ekskursija uz SIA „ Lāči” visiem 7. Klašu skolēniem ( no 06.01.- 10.01.2020.).
Mērķis: iepazīties ar uzņēmuma SIA „Lāči”, ražošanas procesu un pašiem sagatavot kliņģeri.