Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Mācību programmas

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmas komplekti:

 

Pamatizglītības mazākumtautību programma SKATĪT ŠEIT>>

 : mācību stundu plāns (skatīt A variantu nospiest ŠEIT) un (skatīt B variantu nospiest ŠEIT)


Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma - kods 21012121 - SKATĪT ŠEIT

Grozījumi Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā SKATĪT ŠEIT

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma - kods 23013121 - SKATĪT ŠEIT