Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Projekts ,,Latvijas Skolas soma” /2018.-2019.m.g./

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēni ir pateicīgi par iespēju piedalīties projektā “Latvijas Skolas Soma”, kas skolēniem deva iespēju apmeklēt lieliskus kultūras pasākumus, iepazīt dažādus mākslas veidus, noskatīties teātra izrādes, multimediju šovus, piedalīties muzeju interaktīvajās nodarbībās.

Projektā skolēni redzēja daudz krāsainu, neaizmirstamu valsts jubilejai veltītu programmu:

 • Deju lielizrādi “Abas malas” - labākais no Latvijas valsts simtgadei veidotajiem skatuves mākslas pasākumiem.
 • Smilšu animācijas teātra šovu – ,,Latvija-mana dzimtene”.
 • M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī dokumentālo izrādi- diskusiju ,,Neatkarības bērni”.
 • Šie pasākumi ļāva skolēniem vēstures, sociālo zinību, audzināšanas stundās argumentēti diskutēt par mūsu valsts skaistumu, tautas gara spēku, saglabājot tautas kultūru un tradīcijas cauri gadu simtiem.

Skolēni noskatījās interesantas, aizraujošas izrādes:

 • 1.-2.kl. ,,Ceļojums literatūras pasaulē”,
 • 3.-5.kl. Rīgas Teātris OSA „Pepija Garzeķe”,
 • 6.-7.kl. Rīgas Teātris OSA ,,Lauva, Ragana un drēbju skapis”,
 • 9.kl. M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra izrādi ,,Mumu”,
 • 10.kl. ''Dirty Deal Teatro'' izrādi ,,Piramīda”,
 • 11.-12.kl. M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra izrādi ,,Katram gudrajam pietiekami vienkāršības”.

Recenzijās un atsauksmēs par izrādēm skolēni rakstīja, ka izrādēs redzētais lika domāt par cilvēku savstarpējām attiecībām, attieksmi pret citiem, par labestību, dāsnumu,laipnību, atsaucību, pašaizliedzību, palīdzību vājajiem un neaizsargātajiem. Skolēni ne tikai ceļoja kopā ar pasaku varoņiem, bet mācījās ievērot arī uzvedības etiķeti. Mācību stundās skolēni rakstīja domrakstus, diskutēja par uzvedības noteikumiem. Lieliska tikumības mācība!

Izrāde “Piramīda” – dāvana desmito klašu skolēniem ģimnāzistu iesvētībās, eksperimentāls terapijas ceļojums emociju pasaulē, kurā katram izrādes dalībniekam, mēģinot ierobežot kanoniskās cilvēka pamatvajadzības, tiek dota iespēja noteikt savu “laimes līmeni”. Tā ir intīma teātra pieredze, kurā gluži kā psihoterapeita kabinetā iespēja pētīt savas apslēptās un sociāli apslāpētās vajadzības.
Mācību un klases stundās vidusskolēni diskutēja par patiesību un meliem, par avantūristiem, kuri diemžēl sastopami arī šodien. Svarīgi, ka pēc izrādes noskatīšanās literatūras stundās skolēni diskutēja par ikdienas problēmām, par ļaunumu, bet pārspriedumos katrs izteica savu viedokli, kā saglabāt to dziļo cilvēcību , par kuru rakstīja Ivans Turgeņevs, pēc kuras ,,izbadējusies” sabiedrība.
Apmeklēja Latvijas muzejus:

 • Latvijas Nacionālo vēstures muzeju,
 • Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju,
 • Latvijas Dabas muzeju,
 • Latvijas Nacionālo mākslas muzeju,
 • Rīgas Biržu,
 • Rīgas Jūgendstila muzeju,
 • Teātra muzeju,
 • multimediju izstādi ,,Varenie modernisti”.

Skolēni atsauksmēs rakstīja, ka muzeji piedāvā dažādas interaktīvas nodarbības, kur noder skolā iegūtās zināšanas, kā tās izmantot uzdevumu veikšanā. Šīs nodarbības paplašināja skolēnu redzesloku, papildināja zināšanas, radīja interesi par vēsturi, zinātni un radošu darbību.
Muzeju apmeklēšana skolēniem ļāva teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē, iepazīt muzeju daudzveidību un to nozīmi reālajā dzīvē.

Daudz interesanta par valsts bagāto kultūru skolēni uzzināja ekskursijās:

 • „Jūgendstila laikmets Rīgā”,
 • A.Čaka dzīves vietas Rīgā,
 • Brīnumainā Pārdaugava,

Kvesta spēlēs:

 • “Vecrīgas noslēpumi”,
 • I.Ziedoņa klase.

Ekskursijas un kvesta spēles likušas skolēniem dziļāk ielūkoties valsts vēstures lapaspusēs, ievērojamu cilvēku biogrāfijās, daiļradē.

Pedagogi audzināšanas darba analīzē rakstīja: varam atzīmēt tikai plusus, jo projekts deva iespēju katram skolēnam iepazīties ar Latvijas kultūru un vēsturi bez maksas (neatkarīgi no skolēnu ģimenes materiālajiem apstākļiem).

Skolēni atsauksmēs rakstīja:
gribam izteikt milzīgu pateicību projekta ,,Latvijas Skolas Soma” organizatoriem, kas mūsu ģimnāzijas skolēnu ikdienu bagātināja ar interesantiem, aizraujošiem pasākumiem, sniedza jaunas zināšanas, radīja pozitīvas emocijas un atstāja neaizmirstamus iespaidus.

Skolēnu ekskursija Vēcrīgā  Skolēnu ekskursija Latvijas Nacionālas mākslas muzejā  Skolēnu ekskursija teātrī  Skolēnu ekskursija Vēcrīgā

Projekts "Latvijas Skolas Soma" dāvā jaunu pasauli bērniem un pieaugušajiem

Šogad visas Latvijas skolas aktīvi iesaistījās jaunā , neparastā, lietderīgā projektā - "Latvijas Skolas Soma". Latvijas simtgadē projekts ir lielākā dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem.

Projekta mērķis – izpētīt un novērtēt Latvijas kultūras vērtības, dabas resursus, iepazīt inovācijas un panākumus, ko Latvija guvusi ilgā laika periodā.

Padarītais:

 • I.Turgeņeva jubilejas gadā vidusskolēni Mihaila Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī noskatījās latviešu režisora Viestura Kairiša I.Turgeņeva stāsta ,,Mumu” iestudējumu. Pārsteidzoši, ka stāsta teksts praktiski pilnībā saglabāts izrādē . Mēs vienkārši dzirdējām stāstu vēlreiz : brīvība kā vērtība, psiholoģiski nebrīvi cilvēki, kas pieradināti pakļauties, izdabāt tiem cilvēkiem, no kuriem viņi atkarīgi.
 • Svarīgi, ka pēc izrādes noskatīšanās literatūras stundās varējām diskutēt par ikdienas problēmām, par ļaunumu, bet pārspriedumos katrs izteica savu viedokli, kā saglabāt to dziļo cilvēcību , par kuru rakstīja Ivans Turgeņevs, pēc kuras ,,izbadējusies” sabiedrība.
 • Pamatskolas skolēni M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī noskatījās izrādi ,,Hanuma”. Jautra, aizraujoša muzikāla izrāde, kur dzirkst ironija un humors , bagāta dziesmām un dejām. Izrāde tā aizrāva, ka negribējās iet prom. Lieliskā aktieru spēle, interesantais sižets, kas uzlaboja mūsu garastāvokli, nevienu neatstāja vienaldzīgu. Lieliski pavadīts laiks !
 • N.Ostrovska lugas savu aktualitāti nav zaudējušas arī mūsdienās, tāpēc 8.kl. skolēni M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī noskatījās izrādi ,,Katram gudrajam pietiekami vienkāršības”. Skolēni iejutās specifiskā sabiedrības atmosfērā, kas var ,,aizrunāt” un radīt karikatūru par jebkuru sabiedrībai būtisku ideju. N.Ostrovskis atklāj sabiedrības intereses, ideālus un iespējas. Mācību un klases stundās skolēni diskutēja par patiesību un meliem, par avantūristiem, kuri diemžēl sastopami arī šodien.
 • Latviešu smilšu animācijas teātris radīja neaizmirstamu iespaidu un emocijas, piekto un sesto klašu skolēni nokļuva A.Puškina pasaku pasaulē. Jau ar pirmajām minūtēm iemīlies smilšu ainavās. Uz skatuves brīnišķīgas mūzikas pavadījumā māksliniece Tatjana Gavriļenko uzbur smilšu gleznu vienu pēc otras un M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris Busels izteiksmīgi lasīja A.Puškina pasakas. Mazie skatītāji dzirdēja un redzēja lielisko pasaku par zelta zivtiņu, brīnumu pasaku par mirušo karalieni un septiņiem spēka vīriem īsta dāvana skolēniem uzburtā pasaka ,, Skolēni ne tikai ceļoja kopā ar pasaku varoņiem, bet mācījās ievērot arī uzvedības etiķeti. Mācību stundās skolēni rakstīja domrakstus, diskutēja par uzvedības noteikumiem. Lieliska tikumības mācība!
 • Devīto klašu skolēni, kas jau februārī aktīvi sāka gatavoties centralizētajiem eksāmeniem, apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Tieši muzeja apmeklējums ļāva skolēniem labāk izprast Latvijas vēsturi, ielūkoties daudzveidīgajās vēstures lappusēs, aizraujošā aktivitātē labāk sagatavoties valsts pārbaudes darbam.
 • Mūsu ģimnāzija vienmēr lepojas ar katra skolēna panākumiem, ar sapratni izturas pret skolēniem, kas aizstāv skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās. Ģimnāzija lepojas ar laureātiem , kuri šogad saņēma īpašu pateicību – ķīmiķu teātra ,,Laboratorium” uzstāšanos – interesantus, pamācošus eksperimentus, guva jaunu pieredzi un zināšanas. Skolēni pozitīvi novērtēja šo neparasto balvu.
 • Vienpadsmito klašu skolēni ,,ceļoja” pa senajām Rīgas ieliņām. Kulturoloģijas stundās skolēni bija apguvuši jūgendstilu (modernisms un vācu kolorīts). UNESCO atzinusi Rīgu kā bagātāko modernisma ēku pilsētu. Vidusskolēniem projekta ietvaros bija iespēja iepazīt mūsu pilsētas skaistākās ielas, mācīties saskatīt arhitektūras stilus, to pazīmes. Tagad katrs skolēns saprot, ka bez zināšanām par savas pilsētas kultūru nevar izprast citu tautu kultūru.
 • Pēdējā mācību dienā mūsu ģimnāzijas skolēniem bija iespēja apmeklēt neparastu multimediju izstādi ,,Varenie modernisti - no Mones līdz Kandinskim”. Multimediju projektā bija pārstāvēti vairāk nekā 5000 darbu no 20 pasaules valstu muzejiem. Mūsdienu tehnoloģijas Digital Art House ļāva pilnībā iejusties tādu pasaules meistaru šedevru atmosfērā kā Klods Mone, Edgars Degā, Pols Gogens un daudzu citu.
 • 29.maijs - īpaša diena katrai ģimnāzijas klasei. Skolēni un pedagogi, kā vēdeklis atveroties , devās uz Latvijas muzejiem: Teātra muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, aktīvi piedalījās radošajās darbnīcās, kvesta spēlē “Vecrīgas noslēpumi”, ekskursijā pa Čaka dzīves vietām Rīgā, kas bija veltītas mūsu valsts vēsturei. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, talantīgajiem gidiem, laiks ritēja strauji, bet muzejos iegūtās zināšanas ilgi paliks atmiņā un noderēs mācību stundās.
 • Paši mazākie ģimnāzijas skolēni tika iepazīstināti ar neparastu daiļradi. Saulainā dienā 3.klašu skolēniem tika organizēta meistarklase. Tik aizraujoša! Visi skolēni, lieli meistari, kaut gan agrāk neko līdzīgu nebija darījuši. Skolēni pirmo reizi veidoja mozaīku un lieliski veica šo darbu. Skolēni iepazina jaunus instrumentus, papildināja vārdu krājumu ar terminiem, uzzināja daudz jauna un interesanta par stikla pūšanas mākslu, pamēģināja un izveidoja neparastas figūriņas sev un saviem vecākiem.

Gribu izteikt milzīgu pateicību projekta "Latvijas Skolas Soma" organizatoriem, kas pilnveidoja mūsu ģimnāzijas skolēnu ikdienu, deva jaunas zināšanas un sagādāja neaizmirstamus iespaidus.

D.Osipova un A.Semešina 11.kl.

2019./2020.mācību gada pasākumi

2019./2020.mācību gadā projektā SKOLAS SOMA RZĢ skolēni turpina aktīvi iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Sadarbojoties ar Lielo ģildi, skolēni iepazīst mūsu valsts bagāto mūzikas kultūru. Sākumskolas skolēniem Latvijas mūziķi organizēja un novadīja interaktīvu mūzikas stundu, demonstrēja sitaminstrumentus, to spēli un iespējas, virtuozi izpildīja pazīstamas mūzikas kompozīcijas, organizēja skolēniem ritma spēli.

Pamatskolas skolēni devās ekskursijās uz Lielo ģildi, ne tikai to apmeklēja, bet arī noklausījās četras kompozīcijas, stīgu instrumentu izpildījumā (Volgana Amadeja Mocarta, Emīla Melngaiļa u.c.).

Skolēni atzīst: «Redzēt muzikantus tik tuvi bija patiešām aizraujoši , skaņdarbi radīja siltas un iedvesmojušas emocijas, sniedza emocionālu gandarījumu. Vispār mūzika ir viens no labākajiem veidiem noteikta laikmeta priekštatu gūšanai, ko uzbūra Lielās ģildes Minsteres zāles atmosfēra. Arhitektūras detaļas- kolonnas, velves , ģerboņu attēli pie sienām- it kā ierauj senajos laikos , notikumos . Varējām iztēloties , ka vietā, kur tagad atrodamies, pirms simts gadiem stāvēja tirgotāji un piedāvāja preces, bagātnieki organizēja sapulces ,rīkoja dzīres un kāzas. Pabijām arī skatuves aizkulisēs un redzējām muzikantu sadzīvi, ikdienu.»

Vidusskolēni baudīja P. Čaikovska brīnišķīgo mūziku, kas skanēja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) izpildījumā pirmajā jaunās sezonas "Simfoniskajā hitā ar Goran Goru”– izklaidējoši izglītojošajā koncertā jauniešiem populārā mūziķa Goran Gora vadībā. Koncertā skanēja slavenā krievu komponista P. Čaikovska skaņdarbi un viņa romantiskā kompozīcija "Romeo un Džuljeta". Pēc koncerta mūzikas stundās skolēni apsprieda koncertu, izteica savu viedokli par dzirdēto mūziku, izrādījās, ka skaņdarbus ,,dzīvajā” daudzi skolēni klausījās pirmo reizi.

Recenzijā A.Češuna , 12.klases skolniece , rakstīja: «Mūzikai ir milzīga ietekme uz cilvēku. Tā ļauj aizdomāties, sajust komponista emocijas , atklāt jaunas jūtas sevī, palīdz izšķirties par pārmaiņām dzīvē. Katrs cilvēks uztver to personīgi. Koncerts patika, ne tikai tāpēc, ka patīk P. Čaikovska mūzika, pārsteidza tā struktūra, informācijas apjoms un līdz sīkumam pārdomātās detaļas. Muzikanti spēlēja izcili, vadītājs uzrunāja, ieinteresēja , baudījām mūziku un izjutām harmoniju. Neviens nebija vienaldzīgs, jo mūzikai piemīt varens spēks.”

Skolēni iepazina ne tikai bagāto mūzikas, bet arī literatūras pasauli. Projekta SKOLAS SOMA organizatori vēlējās skolēnu uzmanību pievērst slavenajam latviešu dzejniekam Imantam Ziedonim. Latvijas smilšu animācijas teātra māksliniece Tatjana Gavriļenko radīja vienreizīgu krāsaino pasaku atmosfēru, kur katrs skatītājs iztēlojās pasaku varoņus, attīstīja savu iztēli un fantāziju.

Savukārt aktieris Madars Zvagulis pārsteidza 5-7 klašu skolēnus ar neparastu notikumu rotaļīgo stāstījumu.

Desmito klašu skolēni apmeklēja dzejnieka I.Ziedoņa muzeju Murjāņos, piedalījās muzeja aktivitātēs , bet vienpadsmito klašu skolēni piedalījās aizraujošajā kvestā Ziedoņklase, ko organizējis I.Ziedoņa fonds Viegli. Par izlaušanās spēli skolēni aktīvi diskutēja, atzina, ka tā ir lieliska iespēja pārbaudīt savas zināšanas par dzejnieku, spēle attīsta sadarbības prasmi komandā, liek izjust atbildību ne tikai par sevi, bet komandu. Pateicoties latviešu valodas un literatūras skolotājām, jau otro gadu mūsu vidusskolēni piedalās izlaušanās spēlē, ar interesi apgūst I.Ziedoņa personību un daiļradi.

Vairākus gadus RZĢ sadarbojas ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, šogad novembrī ģimnāzijā bija divas muzeja ceļojošās izstādes: "Baltijas brīvības ceļš" un "Mēs, tauta". Vidusskolēni sīki izpētīja, iepazina izstāžu ekspozīcijas un kā gidi ar izstādēm, to vēsturisko materiālu iepazīstināja pamatskolas skolēnus. Mācību ekskursijas papildina un nostiprina skolēnu zināšanas par Latvijas vēsturi. Pateicoties vēstures skolotāju iniciatīvai, šī aktivitāte kļuvusi par ģimnāzijas tradīciju .
"Tikšanās Rīgas II teātris" Latvijas Nacionālajā teātrī , kur pirms 100 gadiem tika dibināta Latvijas valsts , tika veidota simulācija, kurā aktieri parādīja šo vēsturisko notikumu, kā tika parakstīts nozīmīgais dokuments. Skolēni austiņās klausījās savu vienaudžu komentārus par valsts dibināšanu un raksturo tā laika politiķus. Tā ir lieliska iespēja izprast pagātnes notikumus un ielūkoties nākotnē.

Sadarbībā ar SIA Zinātnes teātri interaktīvā formā tika organizētas aizraujošas nodarbības 7.un 8.klašu skolēniem ķīmijā un bioloģijā , interesanti tika apkopoti apgūto tēmu rezultāti un nostiprinātas iegūtās zināšanas. Skolēni atzina: ,,Ķīmija- lielisks mācību priekšmets! To, kas ne vienmēr interesanti aprakstīts mācību grāmata, daudz interesantāk redzēt praksē, jo tas pārliecina.”

Patīkamu pārsteigumu sākumskolas skolēniem sagādāja Rīgas leļļu teātra izrāde,, Riki-Tiki-Tavi”. Varonības tēma aktīvi tika apspriesta klases stundās un lasīšanas stundās, kad tika runāts par to, vai mūsdienās ir varoņi, kas ir varonis.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 2.c klases skolēni projektā „Skolas soma” iet 2019.gada 8.novembrī noskatījušies Rīgas leļļu teātra izrādi „Riki-Tiki-Tavi”. No visas sirds gribam pateikt paldies par lielisko izrādi. Skolēni bija sajūsmā par mazā mangusta drosmi. Skolēniem patika viss: gan noslēpumainā dienvidu nakts noskaņa, gan skaņas un gaismas efekti, gan mūzika un, protams, lieliskās lelles ar spīdošajām acīm.

Aktieri lika bērniem just līdzi varoņiem, izbaudīt spilgtas emocijas un pilnībā iegrimt notiekošajā. Izrādes laikā mazie skatītāji kopā ar varoņiem it kā pabija tālajā Indijā, sajuta tās smaržas un dzirdēja tās skaņas.

Pēc izrādes skolēni ilgi apsprieda notikumus un varoņus, ļoti slavēja drosmīgo un veiklo Riki-Tiki-Tavi. Mazie skatītāji ar nepacietību jau gaida nākamo tikšanos.

Projekts “Skolas soma” 2019./ 2020.m.g. otrajā semestrī

2019./2020.m.g. otrajā semestrī projekta ,,Skolas soma” ietvaros vienai mūsu ģimnāzijas klasei bija iespēja ne tikai virtuāli iepazīt leģendāro personību Žani Lipki, bet arī klātienē apmeklēt un iepazīt mājas- muzeja telpas (viņa ierīkotā ebreju patversme ). Muzejā mūsu ģimnāzijas izglītojamie tikās ar Latvijas Republikas prezidentu Egīlu Levitu.

«Pateicoties projektam “Skolas soma”,15.01.2020. mums bija iespēja apmeklēt Otrā pasaules kara varoņa Žaņa Lipkes memoriālu, par kuru runājām patriotiskajā nedēļā novembrī, diskusijā “Varonība 21.gs.”. Bijām patīkami pārsteigti iepazīt šī cilvēka pašaizliedzību un drosmi, riskējot ar savu dzīvību un ģimeni, viņš bija gatavs glābt savus līdzpilsoņus no drošas nāves.
Memoriāla apmeklējums izvērtās spilgts un atmiņā paliekošs, jo muzejā ieradās Latvijas Valsts prezidents Egīls Levits, kurš tikšanās laikā pievērsa mūsu uzmanību tam, ka šaušalīgie kara laika notikumi nespēja iznīcināt cilvēcību,” stāsta 10.a klase un klases audz.Ērika Rakovska.

Projekta ietvaros vidusskolēni noskatījās vēsturisko latviešu pilnmetrāžas spēlfilmu ,,Dvēseļu putenis”, filma dod iespēju 21.gadsimta jauniešiem dziļāk ielūkoties Latvijas vēsturē 20.gadsimta sākumā, sešpadsmitgadīga jaunieša acīm ielūkoties traģiskajos kara notikumos, izprast brīvības cīņu nozīmi un sūrumu, apzināties brīvības patieso cenu, redzēt pašaizliedzīgos karavīrus cīņā par brīvību.
Recenzijās par redzēto filmu izglītojamie rakstīja: «Šodienas Latvija nav radusies no nekurienes, filma „Dvēseļu putenis” parāda, cik grūts bija neatkarības ceļš, un atgādina par tiem cilvēkiem, kuri gāja bojā nākotnes dēļ. Filma bagāta notikumiem, sīkām detaļām un niansēm, gan vēsturiskiem un emocionāliem pārdzīvojumam, jo tiek parādītas slepkavības, sēras par kritušajiem, atvadīšanās un negaidītas tikšanās,” atzīst12.kl. skolniece Alīna .

«Lai skatītos šo filmu, ir nepieciešamas vēstures zināšanas, jo citādāk romāna autora Aleksandra Grīna un filmas režisora Dzintara Dreiberga iecerētais nebūs īsti saprotams, uzmanība tiks pievērsta mazsvarīgām epizodēm, kuru loma nav tik būtiska, nozīmīga. „Dvēseļu putenis” ir nopietna filma, kas sastāv no simtiem svarīgu momentu. Lai tos uztvertu un izbaudītu, nepieciešams sekot līdzi katrai epizodei, varoņu vārdiem. Skatītājs pāris stundās gūst daudzveidīgas emocijas- gan prieku un lepnumu gan vilšanos, skumjas, pat asaras norit.

Milzīgais informācijas apjoms, kara skati , kas liek pašam pārdzīvot visus notikumus, ļauj saprast mūsdienu jaunietim un novērtēt to, ka mēs dzīvojam miera laikā, esam brīvi un laimīgi,” aizrautīgi stāsta 12.klases skolniece Anastasija.
RZĢ 5.-7.klašu skolēni noskatījās animācijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” . Pēc filmas noskatīšanās katra klase audzināšanas stundās aktīvi debatēja par draudzību, savstarpējām attiecībām, izpalīdzību, par pirmo grūtību un šķēršļu pārvarēšanu , par līdzatbildību kultūras mantojuma saglabāšanā.


 Skolēnu atsauces

"Cik lieliski, ka manā dzīvē ir tik daudz dažādu piedzīvojumu! “Man ļoti patika animācijas filma, varoņi un dziesmiņa," raksta 5.klases skolnieks Artūrs.

"Pirmo reizi pēc klases stundas , kurā apspriedām animācijas filmu , es sapratu, cik svarīgi būt labam draugam," raksta 6.klases skolnieks Deniss.

"Agrāk es dzīvoju Maskavas rajonā, bija interesanti filmiņas varoņu acīm ieraudzīt savu rajonu, redzēt pazīstamo māju siluetus, pagalmus, ielu krustojumus. Bija interesanti vērot, kādas bija vecāku rotaļas un spēles,”"raksta 7.klases skolnieks Nikolajs.


Ceturto klašu skolēni iepazina brīnišķīgo baleta mākslu, viņi Latvijas Nacionālajā operā noskatījās Rīgas horeogrāfijas arodskolas izrādi " Sniegbaltīte un septiņi rūķīši". Daudzi skolēni pirmoreiz bija operā , viņus patīkami pārsteidza Latvijas Nacionālās operas greznās telpas, lieliskais baletdejotāju sniegums, īpaši jauno balerīnu.

"Latvijas Nacionālajā operā ir tik skaistas telpas, brīnišķīgas dekorācijas, lieliska izrāde, es jutos kā pasakā!" priecīgi stāsta 4.klases skolniece Katja.

"Man ļoti patika pamāte, zinu, ka viņa ir ļauna. Cik skaisti viņa dejoja! " atceras
4.klases skolniece Jeļizaveta.

“Paldies par lielisko iespēju apmeklēt Latvijas Nacionālo operu un mūsu bērniem noskatīties brīnišķīgo izrādi,” raksta 4.klašu skolēnu vecāki. 

Sākumskola kopā ar folkloras grupu līksmi un priecīgi svinēja ,,Meteņus”. Svētku programmā bija jautras un aizraujošas spēles, rotaļas, dejas un dziesmas, kas mijās ar interesantiem stāstiem par latviešu un krievu tautas tradīcijām. 

“Es uzzināju daudz interesanta. Krievu tauta ,,Meteņus” atzīmē veselu nedēļu- iet ciemos, cep pankūkas, bet latviešu tauta tos svin tikai vienu dienu, arī svētku mielasts atšķiras, bet visi jautri atvadās no ziemas, “atzīst 3.kl.skolnieks Staņislavs.

“Man ļoti patika ķekatnieki, spēles un stāstījums par to, kā citas tautas atzīmē šos svētkus,” raksta 2.klases skolnieks Ilja.
Žēl, ka ārkārtējās situācijas dēļ Latvijā, projekts tika pārtraukts, mēs nepaspējām apmeklēt radošās darbnīcas Rīgas muzejos.
Ceram , ka jaunajā mācību gadā piedalīsimies projektā,, Skolas soma”.