Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

 

Panākumi sākumskolas skolēniem

2.klases skolēni piedalījās skolas olimpiādē matemātikā un mazākumtautību (krievu) valodā. Apsveicam skolēnus un pedagogus ar pirmajiem panākumiem olimpiādēs!

Skolēnu grupa Skolēnu grupa 

Apsveicam!

Atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētāji:

2.vieta - Marks Krošs 5.c

3.vieta - Artjoms Moisejevs 11.b

Atzinība - Filips Maksjura 10.b

Atzinība - Anastasija Mironova 10.b

Pateicība pedagogiem: Ārijai Šemelei un Olgai Sheremet

Apsveicam!

Andreja Jefremova eseju literāra konkursa uzvarētāji:

Leonids Kostjučenk 9.c klase - 1.vieta

Konkursa laureāti: Maksims Grjunbergs 5.c klase un Jelena Grebņeva 6.c klase.


Laikraksta "СЕГОДНЯ" balva - Shum Tymofii 6.d klase

Patecība pedagogiem Valentīnai Borisovai, Allai Kardaševa un Natālijai Kožuhovai

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Apsveicam!

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu  7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāji:

 Alysheva Amina (7.b), Kirilova Aleksandra (7.b) – atzinība

 Paldies skolotajai Žannai Daraganei par skolēnu sagatavošanu!

Informācija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem jānorāda Izglītības iestādes nosaukums, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1 LV40103476661 Kafijas pasaule SIA

Skola lepojas

5.с klaes skolniece Varvara Pjatecka,

piedaloties 21.starptautiskajā turnīrā

"K.Keerak Children Judo Day" Tartu,


uzvarēja zelta un sudraba medaļas.

Varvara Pjatecka

Apsveicam Varvaru un novēlām jaunās uzvaras!

 

Konkurss "AS "Latvenergo"

Nodibinājuma Iespējamā misija izsludinātajā konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās" noskaidroti uzvarētāji - 10 Latvijas skolas, kuras saņems nepieciešamo fizikas kabineta aprīkojumu mācību procesa pilnveidei.

Konkurss notika vienā kārtā, skolām iesūtot pieteikuma anketu, motivācijas vēstuli un nepieciešamo aprīkojuma sarakstu fizikas kabinetam eksakto zinību apguvei. Konkursa ietvaros saņemti 48 skolu pieteikumi.

Ekspertu komisija, kuras sastāvā Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, Ekonomikas ministrijas, AS "Latvenergo" un nodibinājuma Iespējamā misija pārstāvji, izvērtēja iesniegtos piedāvājumus. Konkursa rezultātā fizikas kabinetu aprīkojumu saņem: Talsu Valsts ģimnāzija un Ventspils 1.pamatskola no Kurzemes reģiona; Daugavpils 3.vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija no Latgales reģiona; Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Mežciema pamatskola no Rīgas reģiona; Siguldas Valsts ģimnāzija un Apes pamatskola no Vidzemes reģiona; A.Upīša Skrīveru vidusskola un Pūres pamatskola no Zemgales.

No sirds sveicam uzvarētājus!

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Priecīgus Ziemassvētkus!

Lai gaiši sapņi piepildās

Un sniega takās nemaldās.

Lai sirdī zvaigžņu lietus līst

Un iecerētais atdzīvojas īsts.

 • Slide1
 • Slide10
 • Slide11
 • Slide12
 • Slide13
 • Slide14
 • Slide15
 • Slide16
 • Slide17
 • Slide18
 • Slide19
 • Slide2
 • Slide20
 • Slide21
 • Slide22
 • Slide23
 • Slide24
 • Slide25
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9
 • Slide26
 • Slide27