Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Apsveicam un lepojamies!

Paldies Skolēnu Pašpārvaldes aktīvistiem par līdzdalību, ieguldīto darbu un spožām idejām! 

Skolēnu pašpārvaldes fotogrāfija


Sofya Kurochkina-Simtgades izcilniece!

Sofja Kuročkina

Paldies par iniciatīvu, izdomas pilnu un radošo darbu Skolēnu pašpārvaldē un skolas avīzē "Jegoza"!
Lepojamies ar skolēniem, kas saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības rakstu un Rīgas Domes Pateicību par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem un dalību olimpiādēs un konkursos!

Papildinformācijas topošo pirmklasnieku vecākiem

Cienījamie vecāki!

Paldies, ka jūs izvēlējaties mūsu skolu!

Pirmklasnieku sadalījuma klasēs projektu jūs varēsiet apskatīt skolas mājas lapā no 30.06.2021.

Ja jūsu bērns augustā vēl apmeklēs pirmskolas iestādi, medicīniskus dokumentus jūs varēsiet nodot no 16.08.2021. līdz 24.08.2021.

No 18.08.2021. jums elektroniski jānoformē Skolēna e-karte (www.e-riga.lv) Sīkāku informāciju lasiet šeit.

Skolēna e-kartes attēls

Projektu diena 2021.gada 8.maijā

Mūsu skolā 8.maijā skolēniem bija projektu diena "Apsveic savu mammu (vēcmamiņu)". Pasākuma mērķis bija iepriecināt, apsveikt savu mammu vai vēcmamiņu ar savu rokdarbu.
Vislabākie skolēnu darbi:

Skolēnu darbu mātes dienā

Pēdējais zvans 12.klašu skolēniem

Tā jau ir – kad cilvēks jūtas labi un ir laimīgs, tad laiks paskrien nemanot. Šis laiks 12.klašu skolēniem ir bijis pilns asaru un smieklu, dzīves un skolas mācībām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem.  Ir sācies satraucošais un atbildīgais eksāmenu laiks, jo tieši no pārbaudījumu rezultātiem daudziem būs atkarīga turpmākā dzīves ceļa izvēle. Neskatoties uz radušos situāciju valstī, svētku sajūtu neviens nav aizliedzis! Tāpēc rīt, 14.maijā, plkst.12.00 svinēsim Pēdējo zvanu attālināti. Piepildīsim šo dienu ar atmiņu stāstiem, laba vēlējumiem un pozitīvām domām!

Ielugums uz pēdējo zvanu

Video var apskatīt šeit

Olimpiāžu uzvarētāju godināšana

2021.gada 10.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas godināja skolēnus, kuri ieguva godalgotas vietas Rīgas pilsētās un Valsts olimpiādēs, kā arī atklātajās olimpiādēs. Notika tiešsaistes pasākums,  kura noslēgumā skolēnu pašpārvalde sagatavoja Kahoot spēli ar jautriem un āķīgiem jautājumiem.
10.b klases skolēns Artjoms Moisejevs ieguva balvu - RZĢ Erudīts - par vislielāko godalgoto vietu skaitu olimpiādēs!

Ekrānuzņēmums no konferences - olimpiāžu uzvarētāju godināšana

Mācīšanās nav nejauši sasniegumi.  Spēku tam ir jārod degsmē gribēt zināt vairāk.
Lepojamies ar zinātkāriem, cītīgiem, aizrautīgiem skolēniem, kas nes RZĢ vārdu!

Iestājpārbaudījums 10.klasē

Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu.

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās.

Tatjanas diena - Krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā

Arī 2021. gadā īpašos apstākļos ЛАШОР kopā ar ЛАПРЯЛ (Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācija), ЛОРК (Latvijas krievu kultūras biedrība) un biedrība "Grāmatas bērniem" divdesmit otro reizi rīko radošo darbu konkursus.

2021. gada tēma : "Tatjanas diena" turpinās: mēs esam kopā!" 

Zolitūdes ģimnāzijas skolēni katru gadu piedalās konkursā dažādas nominācijās.

Šajā gadā divas 8.a klases skolnieces piedalījās literārā konkursā un ļoti labi pārstāvēja mūsu skolu:

Ariāna Šandro - 2. vieta,

Kira Selihova - 3. vieta.

Var pateikt, ka tas ir viņas dāvana skolas 35. jubilejā.

Apsveicam meitenes un viņas krievu valodas un literatūras skolotāju Valentīnu Borisovu!

Skolēni - mūsu lepnums

Šogad Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pārstāvji piedalījās un veiksmīgi absolvēja projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021”. Projekta “Debašu Līderu skola” ietvaros skolēni un skolotāji no visas Latvijas apgūva debašu prasmes - argumentāciju, publisko runu, kritisko un loģisko domāšanu un mediju pratību, apgūva zināšanas par politikas, ekonomikas un citām aktualitātēm, kā arī uzlaboja savas angļu valodas prasmes starptautiskā līmenī atzītu debašu lektoru un treneru vadībā, jo visas projekta aktivitātes notika angļu valodā. Vienā no projekta ietvāros ozranizēta turnīrā mūsu komanda (M.Koļuškina, A.Grekova, L.Ribņikova, P.Petrovska, A.Švarnoviča) iegūva I vietu un mūsu skolnieces ir atzītas par labākajiem runātājiem turnīrā.

Skolēnu un pedagogu diplomi

Pateicība

Paldies 11. B klases vēstnieku komandai

par pilsoniskās līdzdalības veicināšanu!

Ziedi ar vārdu Paldies 

Skolas vadība

Skolēnu panākumi!

Sirsnīgi sveicam Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām)
37.valsts olimpiādes II kārtas uzvarētāju!

3. vieta – Viktorija Prikule (8.c klase)

Attēls ar joslu

Pateicamies skolotājai Irēnai Kravalei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!