Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Ja bērns neapmeklē skolu

Ja bērns neapmeklē skolu, vecākiem par kavējumu un tā iemeslu jāziņo klases audzinātājam darba dienas laikā līdz plkst. 15.00 (nosūtot īsziņu, e-pasta vēstuli, piezvanot vai uzrakstot zīmīti)
Ja bērns saslimis:

  • Līdz 3 dienām – nepieciešama vecāku rakstīta zīme (ne vairāk kā 3 zīmes semestrī);
  • Vairāk kā 3 dienas – nepieciešama ārsta zīme;
  • Vairāk kā 4 nedēļas (nopietnas veselības problēmas) – nepieciešams noformēt alternatīvu apmācību programmu.
  1. Ja bērns mācību laikā piedalās sacensībās, konkursos - nepieciešama izziņa no konkrētās iestādes (sporta skolas, mūzikas skolas u.c.).
  2. Mācības ārzemēs uz noteiktu laiku - nepieciešams iesniegums skolas direktoram ar lūgumu saglabāt vietu skolā prombūtnes laikā.
  3. Ārzemju brauciens mācību laikā (2 – 3 nedēļas) - nepieciešams iesniegums skolas direktoram, kurā apliecina, ka mācību materiāls par šo laiku tiks apgūts.

Sīkāku informāciju varat saņemt pie sociālajiem pedagogiem (153.kabinetā, tel.67405912).