Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Dubultuzvara Latvijas dambretes čempionātā!

No 9. līdz 11. jūlijam, Rīgā, pasakumu centrā „Fantadroms”, notika Latvijas jaunatnes čempionāta fināls 64 lauciņu dambretē.

Vecuma grupā U10/zēni finālturnīrā startēja divi vadošie RZĢ dambretisti: Iļja Trasko (4.e kl.) un Ņikita Vorotņikovs (4.c kl.). Un tika izcīnīta skaista dubultuzvara!!!

 Uzvaretāji Uzvaretāji Uzvaretāji  Uzvaretāji 

Par Latvijas čempionu kļūva Ņikita Vorotņikovs (9 kārtās viņam 7 uzvaras un 2 neizšķirti), bet sudrabs – Iļjam Trasko (7 uzvaras, 1 neizšķirts un 1 zaudējums).

Sasniegtie rezultāti abiem mūsu skolēniem dod iespēju parstāvēt Latviju pasaules jaunatnes čempionātā 64 laucuņu dambretē, Bulgārijā. Malači!!!

RZĢ dambretes pulciņa vadītā Gunārs Vipulisjs

Apsveicam un lepojamies!

Paldies Skolēnu Pašpārvaldes aktīvistiem par līdzdalību, ieguldīto darbu un spožām idejām! 

Skolēnu pašpārvaldes fotogrāfija


Sofya Kurochkina-Simtgades izcilniece!

Sofja Kuročkina

Paldies par iniciatīvu, izdomas pilnu un radošo darbu Skolēnu pašpārvaldē un skolas avīzē "Jegoza"!
Lepojamies ar skolēniem, kas saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības rakstu un Rīgas Domes Pateicību par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem un dalību olimpiādēs un konkursos!

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas uzņemšanas konkursa rezultāti

Rezultātus skatīt šeit

Skolēniem, kuri uzņemti Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā no citām skolām, lūdzam atnest un nodod 138.kab. medicīnisko karti 026/u un potēšanas karti 063/u    21.06. un 22.06.2021. no 9.00 līdz 14.00.

Ja ir izvēlēta cita mācību iestāde, tad lūdzam nekavējoties informēt ģimnāziju, zvanot pa tālruni 67405913 vai 67405912!

Par brīvajām vietām 10.klasēs interesēties no 23.08.2021., zvanot pa tālruni 67405913 vai 67405912!

 

Papildinformācijas topošo pirmklasnieku vecākiem

Cienījamie vecāki!

Paldies, ka jūs izvēlējaties mūsu skolu!

Pirmklasnieku sadalījuma klasēs projektu jūs varēsiet apskatīt skolas mājas lapā no 30.06.2021.

Ja jūsu bērns augustā vēl apmeklēs pirmskolas iestādi, medicīniskus dokumentus jūs varēsiet nodot no 16.08.2021. līdz 24.08.2021.

No 18.08.2021. jums elektroniski jānoformē Skolēna e-karte (www.e-riga.lv) Sīkāku informāciju lasiet šeit.

Skolēna e-kartes attēls