Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Erasmus+ KA2 projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” pirmā mācīšanās, mācīšanas un mācību aktivitātē Grieķijā

Erasmus projekta logotips

 

 

No 2018.gada 26.novembra līdz 31.novembrim, angļu valodas skolotāja Olga Krukovska un direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska piedalījās projekta personāla īstermiņa mācīšanās, mācīšanas un mācību aktivitātē Katerini 19th Primary School Grieķijā. Šī projekta galvenais mērķis ir attīstīt skolēnos sociālā taisnīguma izjūtu, toleranci, iekļaušanos un prasmi pieņemt citādo.

Pedagogi piedalījās stundu vērošanā un radošajās darbnīcās par kritiskās lasītprasmes un radošās rakstīšanas sekmēšanu, kā arī drāmas metodes un mākslas terapijas izmantošanu skolēnu empātijas rosināšanai. Šajā aktivitātē piedalījās pedagogi no Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Horvātijas un Latvijas.

Vērojumi drāmas, sporta, vēstures un mūzikas stundās ļāva labāk iepazīt 19th Primary School pieredzi skolēnu no citam valstīm integrēšanā skolā un kopienā, kā arī tolerances sekmēšanas paņēmienus skolēniem citādā un atšķirīgā pieņemšanai.

Pieredzes apmaiņas laikā projekta dalībnieki apmeklēja bēgļu skolu “Odysseas” Solonikos un tikās ar šis skolas pedagogiem, kuri brīvprātīgi māca grieķu, angļu, vācu u.c valodas dažāda vecuma bēgļiem, lai sniegtu atbalstu un dotu iespēju iekļauties darba tirgū.

Partnerskolas pedagogi kopā ar saviem skolēniem sanāksmes laikā organizēja pasākumu vecākiem, kurā rādīja emocionālu uzvedumu par savu vienaudžu sajūtām dodoties bēgļu gaitās, un aicināja būt iejūtīgiem pret bēgļiem no citam valstīm. Pasākumā nozīmību vietējā kopienā apliecināja Katerini pilsētas mēra klātbūtne un pilsētas skolu pārvaldes vadītāja.

Piedaloties mobilitāte , pedagogi guva priekšstatu par Grieķijas skolu atbalsta sistēmu darbā ar bēgļiem un jauniebraucējiem no dažādām valstīm, kā arī neformāla vidē iepazīties ar šis valsts tradīcijām un apmeklēt kultūrvēsturiskās vietas. Strādājot darba grupās, prezentējot un stāstot par savu skolu, pilsētu un valsti tika pilnveidotas ikviena dalībnieka svešvalodu prasmes. Dalība Erasmus+ projektā ir pedagogu iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci, gūt apliecinājumu, ka esam konkurētspējīgi Eiropas pedagogu saimē un rast idejas turpmākajam darbam.

Direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

Projekta dalībvalstu karogi

 

Pasāka par mārīti.