Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Komanda 2016./2017.m.g.

Skolēnu komanda 2016./2017.m.g.

Ļoti interesanti šajā mācību gadā strādāja mūsu skolas skolēnu padome Valērijas Rogovajas vadībā. Savu darbu kā skolēnu padomes prezidente jauniete sāka ar ideju, noorganizēt dažādus konkursus ar devīzi “Rīga vieno”. Valērija kopā ar domubiedru komandu izdomāja projektu, kas apvienoja divas Rīgas skolas – mūsu un Rīgas Ostvalda vidusskolu, projekta ideju iesniedza Rīgas domē un saņēma finansējumu tā realizācijai. Meitenei kopā ar savu komandu teicami izdevās novadīt trīs pasākumus, veltītus Latvijas simtgades sagaidīšanai: jauno Rīgas talantu šovu, spēli “Vai pazīsti Latviju?” un Jura Podnieka dokumentālās filmas “Vai viegli būt jaunam? kopīgu noskatīšanos un diskusiju par filmā skartajiem jautājumiem. Pasākumos piedalījās ap 150 mūsu un Ostvalda vidusskolas skolēni un viņu vecāki.

Projekti sekoja viens aiz otra: disputs ar Baltkrievijas jauniešu delegāciju; krievu-latviešu komandu komunikatīvā spēle projekta “Valodas tilts” ietvaros; iepazīšanās ar kaimiņiem – Zemgales priekšpilsētas skolu skolēnu pašpārvaldēm Rīgas 95.vidusskolā pasākumā “Parlamentu nakts”; diskusijas ar Rīgas jauniešiem ISMA Debašu klubā un aktīvs darbs Rīgas Skolēnu domē. Visi šie interesantie pasākumi bagātināja mūsu skolas jauniešu pieredzi, radīja jaunas, interesantas idejas, izveidoja jaunus kontaktus, paplašināja redzesloku un galvenais – deva impulsu jaunām, radošām idejām.

Prieks, ka mūsu skolēniem nav vienaldzīga attieksme pret apkārtējo dabu un ekoloģiju. Vēlme rūpēties par dabu un iepazīt to, skolēnu padomei radīja iedvesmu ar 5. klašu skolēniem noorganizēt Rīgas Botāniskajā dārzā spēli “Vai zini Latvijas faunas īpatnības?”. Skolā tika izveidotas izstādes: “Ieej dabā ar tīru sirdi” un “Ekoloģija-cilvēks: situācijas nopietnība”, kas populārā valodā stāstīja par dabas piesārņošanu, nepārdomātu dabas resursu izmantošanu, pasaules dzīvās un nedzīvās dabas iznīcināšanu, - par visu, ko ir atbildīgs cilvēks. Protams, mūsu bērni piedalījās arī pavasara talkā, kur sakopa meža masīvu Piņķu apkārtnē.

Tomēr kā lielāko mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes sasniegumu jāmin ciešās sadarbības izveidošanu ar pansionātu „Liepa” – vecāko klašu skolēni sniedza visdažādāko palīdzību pansionāta iemītniekiem. Mūsu skolēni tur ne tikai strādāja, bet arī komunicēja ar vecajiem cilvēkiem, spēlēja ar viņiem spēles, izklaidēja, lai mazinātu šo cilvēku dzīves sūrumu un vientulību. Skolēni centās no sirds, lai šai mūsu sabiedrības daļai sniegtu kaut nedaudz gaišuma un pozitīvisma, ienestu nelielus svētkus viņu ikdienā. Dažas klases par savam aktivitātēm no pansionāta administrācijas saņēma pateicības vēstules.

Varam apgalvot, ka mūsu skolas skolēnu pašpārvalde šajā mācību gadā ne tikai aktīvi iesaistījās skolas un visas pilsētas sabiedriskajā dzīvē, bet spēja iesaistīties arī sabiedriski noderīgos un nozīmīgos darbos.