Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Komanda 2018./2019.m.g.

Skolēnu komanda 2018./2019.m.g.

2018./19. mācību gadā skolēnu pašpārvalde visspilgtāk izpaudās labdarībā. "Labo darbu" centra vadītāja Sofija Kuročkina ar savu komandu turpināja jau sen iesāktu tradīciju - organizēja palīdzību pansionātā “Liepa”– skolēni palīdzēja uzkopšanas darbos, ēdienam sagatavoja dārzeņus, dekorēja telpas svētkiem, spēlēja galda spēles , skatījās filmas, organizēja divus svētku koncertus.

Sadarbībā ar pamatskolas skolēnu pašpārvaldi izglītojamie strādāja dzīvnieku patversmē – pastaigājās ar suņiem, tīrīja voljerus un organizēja ‘’Labas sirds” labdarības akciju, lai sagādātu pārtiku un citas, dzīvniekiem nepieciešamās, lietas. Ziemassvētkos izglītojamie devās pie Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgajiem bērniem. Kā vienmēr aktīvi piedalījās ikgadējā talkā, lai sakoptu tuvāko apkārtni. Par nozīmīgu un aktīvu darbu labdarības jomā, pašpārvaldes skolēni tika aicināti piedalīties “Labo darbu” festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi” un saņēma Valsts izglītības satura centra pateicības rakstu “Par veiksmīgu skolēnu pilsonisko audzināšanu”, bet labdarības centra vadītāja Sofija Kuročkina saņēma “Rīgas skolēnu dome” diplomu un titulu “Ārpus sienām” par to, ka sevi spēja pierādīt ne tikai skolas pasākumu ietvaros, bet arī piedaloties citās organizācijās, dažādos pasākumos, turpinot veiksmīgi organizēt labdarību.

Protams, mēs lepojamies arī ar skolas avīzes “Jegoza” redaktori Darjanu Osipovu, kas tika izvēlēta kā ārlietu komisijas deputāts 9. Latvijas jauniešu saeimā, ar ideju palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šī diena, kas pavadīta jauniešu vidū, iedvesmoja Darjanu popularizēt "labo darbu" kustību starp vienaudžiem un rosināt skolēnus aktīvāk piedalīties mūsu republikas sabiedriskajā dzīvē.

Skolēnu pašpārvalde aktīvi palīdzēja organizēt un piedalījās jaunatnes forumā „Jaunieši apkaimes izaugsmei”, diskutēja par aktuālajām problēmām apkaimē: vides, drošības, satiksmes, izglītības un savstarpējo attiecību jomās un kopā meklēja iespējamos šo problēmu risinājumus.

Foruma organizācijā un citos ģimnāzijas pasākumos (jubilejas programmā, laureātu apbalvošanā, brīvprātīgajā darbā pansionātā) sevi spilgti pierādīja Vsevolods Kuļevs un Vladimirs Popovs, kuri aktīvi sadarbojās ar ģimnāzijas administrāciju, palīdzēja gatavoties pedagoģiskajai sēdei “Pozitīvas drošās vides nodrošināšana darbā ar skolēniem”, anketēja skolēnus, strādāja pie skolēna ētikas kodeksa izstrādes, popularizēja to vidusskolēniem. Par savu neatlaidīgo darbu izglītojamais Vsevolods Kuļevs saņēma diplomu “Rīgas skolēnu dome” nominācijā “Skolas tilts” – par atvērtu vidi starp skolēniem un vadību, kas sniedz gan skolēniem, gan skolas vadībai iespēju ģenerēt idejas, uzklausīt viedokļus un pilnvērtīgi sadarboties.

Un, protams, gan vidusskolas, gan pamatskolas skolēnu pašpārvalde aktīvi sadarbojās ar muzeja padomi, izglītojamie popularizēja skolas vēsturi, tās tradīcijas un sasniegumus.

Tāpēc varam secināt, ka skolēnu pašpārvalde strādāja radoši un ar lielu entuziasmu.