Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Apsveicam un lepojamies!

Paldies Skolēnu Pašpārvaldes aktīvistiem par līdzdalību, ieguldīto darbu un spožām idejām! 

Skolēnu pašpārvaldes fotogrāfija


Sofya Kurochkina-Simtgades izcilniece!

Sofja Kuročkina

Paldies par iniciatīvu, izdomas pilnu un radošo darbu Skolēnu pašpārvaldē un skolas avīzē "Jegoza"!
Lepojamies ar skolēniem, kas saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības rakstu un Rīgas Domes Pateicību par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem un dalību olimpiādēs un konkursos!