Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Skolas vadība un atbalsta centra darbinieki

  Amats, Vārds, Uzvārds Telefons Vecāku pieņemšanas laiks
Ģimnāzijas vaditājas Svetlanas Semenko fotogrāfija Direktore
Svetlana Semenko 
t. 67474444

Pirmdienās 13.30 - 17.00
Ceturtdienās 12.00 -14.00

  Sekretāre
Inga Vagnere
t. 67474652

Pirmdienās 8.00 - 17.30
Otrdienās 8.00 - 16.30
Trešdienās 8.00 - 16.30
Ceturtdienās 8.00 - 16.30
Piektdienās 8.00 - 15.30

Direktores vietniece ārpusstundu darbā Jeļenas Stupele fotogrāfijas Direktores vietniece
ārpusstundu darbā
Jeļena Stupele
t. 67474662 Pirmdienās 16.00 - 17.00
Otrdienās 8.00 - 10.00
Direktores vietniece izglītības jomā (5. - 6. klasēs) Ainas Kovaļenokas fotogrāfija Direktores vietniece
izglītības jomā
(4. - 6. klasēs)
Aina Kovaļenoka
t. 67474652  Pirmdienās 16.00 - 17.00
Trešdienās 8.00 - 9.00
Direktores vietnieces izglītības jomā (7.-9. klasēs) Lienes Juhņevskas forogrāfija kabinetā Direktores vietniece
izglītības jomā
(7.-9. klasēs)
Liene Juhņevska 
t. 67474663 Pirmdienās 14.00 - 15.00
Otrdienās - 8.30 - 9.30 
Direktores vietnieces izglītības jomā Marinas Gusevas fotogrāfija kabinetā Direktores vietniece
izglītības jomā
Marina Guseva
t. 67474651 Pirmdienās 16.00 - 17.00
Ceturtdienās 9.00 - 10.00
Direktores vietnieces izglītības jomā Tatjanas Lukjanovas fotogrāfija datorklasē

Direktores vietniece
izglītības jomā
(1. - 3. klasēs)
Tatjana Lukjanova

t. 67474660 Pirmdienās 15.30 - 16.30
Trešdienās 11.00 - 12.00
 Direktores vietnieces izglītības jomā Veronikas Skripačovas fotogrāfija ar rotaļlietu

Direktores vietniece
izglītības jomā
(10. - 12. klasēs)
Veronika Skripačova

t. 67474647 Piektdienās 9.00 - 10.20
Sociāla pedagoga Jeļenas Petrova-Milihas fotogrāfija Sociālais pedagogs
Jeļena Petrova-Miliha 
(6.-12.kl.) 
t. 67474654 Pirmdienās 12.30 - 14.30
Trešdienās 9.20 - 12.00
Piektdienās 12.30 - 14.30
Sociāla pedagoga Irinas Šablinskas fotogrāfija Sociālais pedagogs
Irina Šablinska 
(1.-5.kl.)
t. 67474656

Pirmdienās 13.00 - 15.00
Trešdienās 9.30 - 12.30
Piektdienās 12.30 - 14.00

 

 Speciāla pedagoga Ksenijas Djomkinas fotogrāfija

Speciālais pedagogs
Ksenija Djomkina

t. 67474655

Pirmdienās 15.00 - 16.00
Otrdienās 15.30 - 16.30
Ceturtdienās 15.00 - 16.00

155.a kab.

Sporta kompleksa vadītājas Svetlanas Laurenas fotogrāfija Sporta kompleksa vadītāja
Svetlana Laurena
t. 67474661 Pirmdienās 10.00 - 11.00
Otrdienās 16.00 - 17.00 
Psihologa Irinas Filipovas fotogrāfija Psihologs (7.-12.kl.)
Irina Filipova
t. 67474643

Trešdienās 8.30 - 13.00
Ceturtdienās 14.00 - 18.00

17. kab. 

  Psihologs (1.-6.kl.)
Ingvars Marihins
t. 67474643

Otrdienās 10.00-12.00/14.00-15.30
Trešdienās 12.30-13.00
Ceturtdienās 9.00 - 10.00
Piektdienās 9.00 - 10.00

17. kab. 

Pedagoga palīga Oļgas Šlikas fotogrāfija Pedagoga palīgs
Oļga Šlika 
t. 67474655

Katru dienu
9.00 - 14.00

155.a kab.

 Direktora vietnieces administratīvi saimnieciskajos jautājumos Svetlanas Skripačovas fotogrāfija  Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos
Svetlana Skripačova
t.67474659