Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Par ģimnāziju

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija tika dibināta 1986.gadā., sekojot izmaiņām sabiedrībā un izglītības sistēmā, skola ir attīstījusies. Līdz ar mācību procesu, mainījušies arī mācību kabineti un mācību līdzekļi, veidojies radošs ģimnāzijas kolektīvs direktores Svetlanas Semenko vadībā. 

37 gadu laikā, skolai izdevies radīt pašai savu tēlu. Šodien par skolas vizītkarti kļuvusi mācību procesa kvalitāte, orientēšanās uz mūsdienīgām pedagoģijas un mācīšanas metodikas attīstības tendencēm, kā arī virzība uz padziļinātu tehnisko zinību apguvi un valodu prasmju pilnveidošanu.

Mēs esam atvērti katram skolēnam, vecākam, strādājam, lai atbilstu mūsdienīgas dzīves prasībām. Ģimnāzija aktīvi sadarbojas ar Latvijas un ārzemju izglītības iestādēm.

Ģimnāzija galvenā vērtība ir skolēns un viņa vispusīga attīstība, tāpēc skola piedāvā mācību programmas, kuras ļauj padziļināti apgūt matemātiku, valodas un dabaszinību cikla mācību priekšmetu apguvi vidusskolā. Paralēli mācībām, skola piedāvā bezmaksas pulciņus, klubus, kā piemēram – teātra studija, baleta nodarbības, debates angļu valodā, dažādas sporta sekcijas un nodarbības baseinā.

Daudzu darba gadu laikā skolā izveidota metodiskā darba sistēma, kas palīdz atrast pieeju katram skolēnam un sekmē skolēnu talantu attīstību. Ģimnāzijā darbojas sociāli psiholoģiskais atbalsta centrs, kurā sociālie pedagogi un psihologi strādā ar skolēniem un viņu vecākiem, palīdz novērst psiholoģiska rakstura un mācību grūtības.

Kvalitatīvs mācību process un skolēnu atbalsta pasākumi palīdz mūsu audzēkņiem sekmīgi pabeigt skolu, iestāties augstskolās un atrast savu vietu sabiedrībā. Mūsu absolventu vidū ir juristi, ārsti, farmaceiti, ekonomisti, matemātiķi, skolotāji, aktieri, filologi, žurnālisti, kā arī citu nozaru speciālisti, kuriem izveidojusies sekmīga karjera.
Ar pilnu atdevi arī nākotnē strādāsim pie tā, lai kvalitatīvi realizētu mācību procesu, kas jau ir kļuvis par mūsu ģimnāzijas tradīciju.