Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Pasākums 2019./2020.m.g.

15. oktobrī viesnīcā Radisons Blu notika pasākums Rīgas pašvaldības izglītības departamentā. Kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā 650 cilvēki no dažādām Rīgas skolām, tostarp no tiem 20 - mūsu skolas pārstāvji. Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja uzzināt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar augstskolām, kā arī informāciju par dažām nākotnes profesijām. Interaktīvās diskusijas lektori ir - Jānis Palkavnieks, Lauma Sīle, Dana Ludviga, Madara Grinvalde, Gvido Puķe, Annete Ozoliņa un Sergejs Florovs. Tāpat organizētā konkursā par nākotnes oriģinālās profesijas izdomāšanu uzvarēja mūsu skolas audzēkne, 9.a klases skolniece Veronika Vojevodina.

Viesnīcā Radisons Blu lielājā auditorijā sēž daudz cilvēku un vēro pasākumu

Profesiju pasaule (2019./2020.m.g.)

16.oktobrī 11.klases skolēniem notika tikšanās ar RTU lektoru. Lekcijas tēma kļuva par mārketingu. Studenti iepazīstināja ar mārketingu un dalījās ar viņiem vairākās niansēs.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Izglītības iespēju izpēte. Izglītības izstāde „Skola 2019”

Datums: 01.03.2019.g.

Norises vieta: Starptautiskais izstāžu centrs, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, Latvijā.

Mērķis un uzdevumi: Iepazīstināt izglītojamus par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Dalībnieki: Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 8, 9, 11, 12 klases izglītojamie, kopā –456 izglītojamie.

Pasākuma laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar jaunākajām un populārākajām mācību programmām, valsts un privātajām augstskolām, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību un e-studiju iespējām.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

Norises veids: lekcija, iepazīšanās ar uzņēmumu, saruna ar pieaicināto uzņēmuma darbinieku – diskusija, MADARA darbnīca. (10.a, 10.b, 10.c. klasēm)

PROGRAMMA:

1. Stāstījums par uzņēmumu, strādājošajiem speciālistiem un profesijām uzņēmumā (marketinga speciālisti, grāmatvedības speciālisti, uzņēmuma vadība, kosmētikas ražošanas tehnologi, laboratorijas darbinieki, apkopojošajos personāls) darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

2. Informācija par izglītības un karjeras iespējam MADARĀ.

3. MADARA darbnīca, kuras laikā tiek rādīts, kā pagatavo krēma emulsiju un tā izejvielas. Ka arī ļauj skolēniem iejusties kosmētikas ražošanas tehnologa, parfimēra vai laboratorijas darbinieka lomā, izvēloties sev patīkamu rīcību, tīkamu aromātu un iejaukt to krēmā.

3. Diskusija par iespējām darba tirgū, par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, par nepieciešamu izglītību katrai profesijas par kuru skolniekiem rodas interese diskusijas laikā.

MADARA darbnīca MADARA darbnīcas darbinieku darba process

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Ražots Latvijā"

Ekskursija (11, 12. kl.) uz Latvijas uzņēmumu SIA „VADANTS” Suntažos, Ogres novads, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijā, uzņēmējdarbību lauku reģionos un izglītojoša spēle ar kopsavilkumu par uzņēmējdarbību lauku reģionos.

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums: “Zinātņu diena „Izzini, pēti, eksperimentē”"

Mācību ekskursija Farmācijas muzejā.

01.02.2019.g. - 10.c klasei
04.02.2019.g. - 10.a klasei
05.02.2019.g. - 10.b klasei

Programmas ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar ķīmijas un farmācijas vēsturi, tika sekmēta interese par ķīmiju, dabaszinātnēm, bioloģiju un farmāciju.

Skolēni interaktīvā veidā (caur eksperimentiem) tika iepazīstināti ar ķīmijas nozīmi farmācijā.

Skolēni farmācijas muzejā  Skolēni farmācijas muzejā klausās stāstījumu
 Skolēni farmācijas muzejā apskata eksponātus  Skolēns ar ekskursantu apskata eksponātus