• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Sadarbības projekts “Sports un valoda vieno!”

No 23.līdz 29. septembrim Rīgas Zolitūdes ģimnāzija starptautiskā projekta “Sports un valoda vieno ”ietvaros uzņēma desmit Leipcigas sporta skolas skolēnus un trīs pedagogus. Projekta mērķis – radīt apstākļus dinamiskai vācu valodas apguvei un pilnveidei, rosināt ieverot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, sekmēt skolēnu sociālo prasmju attīstību multikulturālā vidē.

 

Latvijas skolas soma

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir ļoti nozīmīga valsts simtgades programmas daļa. Tās mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Liela nozīme programmas īstenošanā ir pedagogu darbam, sagatavojot skolēnus gaidāmajam notikumam un pēc tam mācību stundā pārrunājot pieredzēto un to sasaistot ar mācību procesu.

 

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.