• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Vecākiem

Cienījamie nākamo pirmklasnieku vecāki!

Atgādinām Jums, ka visi nepieciešamie dokumenti uzņemšanai 1.klasē jānodod
līdz 20.06.2016. 212.kabinetā no plkst. 9.00 līdz 14.00

E-kartes saņemšanai sagatavojiet, lūdzu, fotogrāfiju (3x4 cm).
Nododiet to 02.09.2016. vecāku sapulcē klases audzinātājai.
1.klašu saraksti tiks paziņoti 25.augustā.