• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Informācijā 5.klašu vecākiem

Piektklasnieku adaptācija

  • 1.septembrī 9.00 – 12.30
  • 2.septembrī 9.30 – 13.00
  • 3.septembrī Spartakiādē kopa ar vecākiem skolas stadionā 9.00 (sporta tērpos), pēc tam informatīvs noslēgums klasēs.

Vecāku sapulces notiks 8.09. plkst. 18.30 klašu telpās.
Vecāku sapulcē jānodod piektklasnieka fotogrāfija (3x4) skolēna e-kartes noformēšanai.

Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem

Pirmklasnieku adaptācijas dienas:
02.09, 05.09., 06.09. ( mācību stundas nenotiks, būs nodarbības pēc īpašas programmas).

Adaptācijas dienās pirmklasnieki būs aizņemti
no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.10

Vecāku sapulces notiks 02.09. plkst. 18.00 klašu telpās:
1.a - 103.kab. T.Meškova   1.b – 109.kab. T.Aļeņina
1.c – 110.kab. V.Tomaševska    1.d – 108.kab. J.Isjko

Vecāku sapulcē ir jānodod pirmklasnieka fotogrāfija (3x4) skolēna e-kartes noformēšanai.

Pārdomājiet, lūdzu, Jūsu bērnam pagarinātas dienas grupas nepieciešamību un nododiet 1.septembrī iesniegumus klases audzinātājiem.