• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Apsveicam!

2019. gada Latvijas izglītības iestāžu skolēnu
skatuves runas konkursa I pakāpes diploma ieguvēju

Annu Jefimovu (6.a klase)

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotajai
Irēnai Kravalei par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā!

Projekts Erasmus+

Mūsu ģimnāzijas kolektīvs aktīvi piedalās dažādos starptautiskajos projektos, tā ir lieliska iespēja dalīties pieredzē, iepazīties ar daudzveidīgām pedagoģiskajām metodēm un izglītības sistēmām, prezentēt savu valsti un savu skolu.

Šī gada marta vidū ( no 18.03. līdz 22.03.) RZĢ skolotāju grupa tikās ar pedagogiem Spānijā, Žironas pilsētas Pericot skolā, Erasmus+ projektā „Modern Odysseus in the arms of Europe ” , kurā sadarbojas Grieķijas, Spānijas, Horvātijas, Portugāles un Latvijas pedagogi. Projekta mērķis- caur seno mītu par Odiseja ceļojumu izgaismot problēmas, kas rodas cilvēkam, kad viņš pamet savu zemi (migrācija, bēgšana no nelaimēm) ,kā palīdzēt iekļauties jaunajā vidē, nezaudējot savas Dzimtenes sajūtu un savu identitāti.

 

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.