• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Latvijai 100

2018.gada novembra mēnesī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāji un darbinieki, skolēni un viņu vecāki aktīvi un radoši gatavojās Latvijas simtgades svinībām.

Klašu audzinātāji kopā ar skolēniem veidoja klases stundu scenārijus, organizēja svinīgas līnijas klašu paralēlēs un gatavojās nozīmīgākajai svētku ceremonijai 16.novembrī. 

Aizvadīta Metodiskā diena

 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.10
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.11
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.12
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.13 (1)
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.13 (2)
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.13
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.14
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 14.41.28

2018.gada 14. novembrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika viens no tradicionāliem ģimnāzijas pasākumiem – Metodiskā diena, kurā pedagogiem bija iespēja vērot kolēģu mācību stundas un iesaistīties to izvērtējumā. Šajā pasākumā aktualizējām mācīšanās vadīšanas jautājumus dažādos aspektos bilingvālajā mācību procesā un projektā “Skola 2030” apgūto kompetenču pieejas metožu izmantošanā mācību stundās, akcentējot sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu un komunicēšanu ar skolēniem katrā stundā, un arī atgriezeniskās saites par apgūto gūšanu un sniegšanu skolēniem. 

Rīgas pašvaldības balva “Zelta pildspalva”

Lubova Volkova

9.oktobrī Melngalvju namā Rīgas Dome pasniedza augsto apbalvojumu - ZELTA PILDSPALVU labākajiem Rīgas skolotājiem. Esam lepni un priecīgi, ka katru gadu šo balvu iegūst kāds no mūsu ģimnāzijas skolotājiem! Šogad Zelta pildspalvas laureātiem pievienojusies bioloģijas  skolotāja Ļubova Volkova. Sirsnīgi sveicam un lepojamies! (skatīt video sižetu)

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.