Aizvadīta Rīgas mazākumtautību skolu pedagogu konference

Konference “Sadarbība kā problēmu risināšanas resurss pārmaiņu īstenošanā mazākumtautību skolās”


18.aprīlī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā uz konferenci “Sadarbība kā problēmu risināšanas resurss pārmaiņu īstenošanā mazākumtautību skolās” vienkopus sanāca vairāk kā 140 Rīgas mazākumtautību skolu pedagogi un vadītāji, lai dalītos savā pieredzē un uzzinātu par aktualitātēm un metodisko atbalstu izglītības jomā, pārejot uz jaunu bilingvālās izglītības modeli pamatskolā ar noteiktu valodas lietojuma proporciju un mācībām vidusskolā latviešu valodā.

Lielā Talka 2018

18.aprīlī ģimnāzijas skolēni piedalījās skolas un apkārtējās teritorijas uzkopšanā. Viņu strādīgās rokas bija nepieciešamas pansionāta „ Liepa”, Vienības Gatves kapos, O.Vācieša muzejā, pirmsskolas iestādē „Zelta atslēdziņa”. Tika savākti atkritumi, raka tranšejas, sakopa puķu dobes, krāsoja solus, mazgāja logus un sienas, darīja visu, lai ziemā uzkrātie putekļi pazustu, un gan viņu darbos, gan domās ienāktu jaunas pavasara vēsmas!

 

 • Slide1
 • Slide10
 • Slide11
 • Slide12
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9

Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas Zolitūdes ģimnāzija” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Ruses ielā, 22, ar kopējo platību 2 kv.m., 2 (divi) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 5.75 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi: 

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 07. maijam, plkst. 14, Rīgā, Ruses lielā, 22, 148. kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī”

7. Papildus informācija:

7.1. Pa tel. 67405977, Svetlana Skripačova, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iznomāšanas komisija.

IZAUGSME 2018

Ventspils Augstskolas organizētajā ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursā “Izaugsme 2018” šogad uzvarēja komanda “Melnā Pērle” no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas (Strigins Aleksejs, Ketners Kārlis 11-b1.kl.) un Valsts 3. ģimnāzijas, otro vietu ieguva komanda “Eventus Bonus” no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, bet 3. vietu izcīnīja komanda “Spliff”, kas arī pārstāvēja Rīgas Valsts 1. ģimnāziju.

6. aprīlī, Ventspils Augstskolā notiks ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss “Izaugsme 2018”, kurš pulcēs 240 skolēnus no visas Latvijas. Konkursam pieteikušās 59 komandas no 34 dažādām Latvijas skolām. Šī gada konkurss ir turpinājums pagājušā gada konkursam “Zemais starts”.

Sirsnīgi sveicam laikraksta "Segodnja” organizētā Vislatvijas radošo darbu konkursa uzvarētājus!

5.-7.klašu grupā par tēmu «Русские места в моем любимом городе»
Artjoms Šalajevs (5.c kl.) – 3.vieta
Deniss Gelmans (5.b kl.) – atzinība


8.-12.klašu grupā par tēmu «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?”
Anastasija Dorfmane (9.a kl.) – 1.vieta
Anna Giberte (8.e kl.) – 3.vieta
Darjana Osipova (10.a kl.) – atzinība
Jana Komļeva (12.c kl.) - atzinība

Balvas, diplomus un atzinības rakstus skolēni saņēma 2018.gada 22.februārī svinīgā apbalvošanas pasākumā Rietumu bankas telpās ar konkursa organizatoru - laikraksta "Segodnja”, LAPRJAL (Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija) un Rietumu bankas ladarības fonda piedalīšanos.

Paldies skolotājām –Valentīnai Borisovai, Allai Kardaševai, Irinai Ščeglovai!