Ja bērns neapmeklē skolu

Ja bērns neapmeklē skolu, vecākiem par kavējumu un tā iemeslu jāziņo klases audzinātājam darba dienas laikā līdz plkst. 15.00 (nosūtot īsziņu, e-pasta vēstuli, piezvanot vai uzrakstot zīmīti)
Ja bērns saslimis:

  • Līdz 3 dienām – nepieciešama vecāku rakstīta zīme (ne vairāk kā 3 zīmes semestrī);
  • Vairāk kā 3 dienas – nepieciešama ārsta zīme;
  • Vairāk kā 4 nedēļas (nopietnas veselības problēmas) – nepieciešams noformēt alternatīvu apmācību programmu.
  1. Ja bērns mācību laikā piedalās sacensībās, konkursos - nepieciešama izziņa no konkrētās iestādes (sporta skolas, mūzikas skolas u.c.).
  2. Mācības ārzemēs uz noteiktu laiku - nepieciešams iesniegums skolas direktoram ar lūgumu saglabāt vietu skolā prombūtnes laikā.
  3. Ārzemju brauciens mācību laikā (2 – 3 nedēļas) - nepieciešams iesniegums skolas direktoram, kurā apliecina, ka mācību materiāls par šo laiku tiks apgūts.

Sīkāku informāciju varat saņemt pie sociālajiem pedagogiem (153.kabinetā, tel.67405912).