• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Sporto visa klase

2018.gadā 31. oktobrī mūsu ģimnāzijas 3.c un 4.c klašu skolēni kopā ar klases audzinātājiem Jeļenu Ivanenko un Irinu Panocu, kā arī ar sporta skolotājiem Inesi Rediko un Irinu Bistrovu piedalījās projekta „Sporto visa klase” grandiozajā 5.sezonas atklāšanā, kas notika „Arēnā Rīga”.

Pasākumā tika svinīgi uzņemti jaunie projekta dalībnieki, kā arī bija iespēja vērot aizraujošus priekšnesumus vairāku stundu garumā. Kopā šajos svētkos bija vairāk kā 7000 skolēnu, tajā skaitā arī Rīgas Zolitūdes  ģimnāzijas audzēkņi. 

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.