Eiropas vēstnieku skola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija pievienojas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu saimei

Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, mūsu ģimnāzijas 11.c klase ar klases audzinātāju I.Hitrovu (Eiropas Parlamenta vēstnieks skolā) iesaistījās Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā "Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas". Projektu jau veiksmīgi novērtējušas skolas sešās pilotprojekta valstīs - Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālija, Polijā un Spānijā. 2017.gadā projektu plānots ieviest visās 28 ES dalībvalstīs. Tā mērķis ir izveidot “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu” tīklu ar mērķi stiprināt skolēnu izpratni par Eiropas Savienību un Latviju tajā, kā arī veicinātu skolēnu līdzdalību sabiedrības procesos.

 

Nordplus projekts

No 27. līdz 30. martam Nordplus projekta “The Miracle of Reading” ietvaros divpadsmit Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 6.-8. klašu skolēni (Marks Sokols, Martins Solakovs, Marija Surgunte, Georgijs Vagalis, Oksana Čaikina, Arina Gribuļa, Jeļizaveta Andrijanova, Georgijs Goševs, Artemijs Gavriļonoks, Arina Ohrimenko, Sofya Kurochkina, Artjoms Ivanovs) kopā ar angļu valodas un sociālo zinību skolotājiem – Olga Krukovsku un Jeļenu Ofmani, viesojās Backegårdsskolan Gēteborgā, Zviedrijā.

Projektu īstenojam jau otro gadu un tā galvenais mērķis ir motivēt skolēnus lasīt grāmatas dzimtajā valodā un svešvalodās. Projektā piedalās 4 skolas no dažadām valstīm: Latvija, Islande, Zviedrija un Lietuva, kas savstarpēji veikušas skolēnu apmaiņas braucienus un dalījušās pieredzē par paveikto projekta īstenošanā.

Arī šajā tikšanās reizē skolēni tika uzņemti ģimenēs, kas deva lielisku iespēju izbaudīt zviedru ģimenes sadzīvi. Backegårdsskolan kolēģi bija sagatavojuši interesantu programmu, kas sniedza ieskatu par Zviedrijas skolas ikdienu un paveikto projekta uzdevumu īstenošanā. Skolēni piedalījās mācību stundās un aktivitātēs, kas rosināja lasītprieku un sekmēja jauniešu lasītprasmi.

Angļu valodas stundā skolēni interaktīvā veidā guva zināšanas par pasakām, pasaku veidiem un to izcelsmi, kam sekoja praktiskais darbs – izteiksmīgi izstāstīt izlasīto pasaku, pastāstīt tās galveno domu vai pamācību, raksturot galvenos pasaku tēlus. Nodarbības beigās tika sagatavotas ilustrācjas izlasītai pasakai. Uzdevumu veikšanai lieti noderēja skolēnu labās angļu valodas zināšanas, kas ļāva aktīvi iesaistīties stundā un veikt citus projekta uzdevumu.

Arī mājturības stunda bija pakārtota lasīšanas intereses veicināšanai. Mājinieki ar lepnumu iepazīstināja mūsu skolēnus ar zviedru rakstnieces A.Lindgrēnas vienu no daudzo grāmatu varonēm - Pepiju Garzeķi. Lai palīdzētu Pepijai sakārtot mājokli, katrs skolēns izgatavoja krāšņu drēbju pakarāmo, kas paliks par piemiņu no šī brauciena. Tā kā Pepija ir ļoti viesmīlīga, otrajā mājturības stundā skolēni cepa kūciņas Pepija ballītei. Atšķirībā no mūsu ģimnāzijas pieredzes, mājturības stunas Zviedrijā gan zēniem, gan meitenēm norisinās kopā, nešķirojot meiteņu un puišu darbus. Pēc tik lieliska ierosinājuma skolēni solījās mājās grāmatu par Pepiju Garzeķi pārlasīt vēlreiz.

Kopīgi pavadītais brīvais laiks satuvināja skolēnus, sekmēja toleranci un prasmi komunicēt. Īpašu prieku un pārdomas rosināja zinātnes centra Universeum apmeklējums.

Šis viennozīmīgi bija izglītojošs un dažādām emocijām piesātināts brauciens, no kura katrs mēs paņēmām savu pozitīvisma devu un jaunu pasaules redzējumu.

Angļu valodas skolotāja Olga Krukovska

  • Zviedrija_10
  • Zviedrija_2
  • Zviedrija_3
  • Zviedrija_4
  • Zviedrija_5
  • Zviedrija_6
  • Zviedrija_7
  • Zviedrija_8
  • Zviedrija_9

Sporto visa klase

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību. Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir palielināt fizisko aktivitāšu daudzumu skolēnu ikdienā.

TSI karjeru dienas

Mēs ar klasesbiedriem trešdien, 22. martā, devamies Transporta un Sakaru Institūtā (TSI). Daži no mums piedalījās pidāvātajās olimpiādēs matemātikā un informātikā, kur mūsu klasesbiedrs Kārlis Ketners ieguva 3. vietu. Mums bija iespēja apmeklēt apmēram 20 studentiem aktuālās vieslekcijas IT, loģistikas, menedžmenta un aviācijas jomās. Tās norisinājas 3 valodās – latviešu, krievu un angļu.

Mācāmies cits citu saprast

2017.gada 10.martā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā IAC projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” ietvaros tika noorganizēts un novadīts pasākums, kura mērķis bija integrēt latviešu un krievu jaunatni.

Četru stundu garās radošajās darbnīcās organizatori centās radīt draudzīgu atmosfēru, dot iespēju dažādām tautībām iepazīt vienai otru un lauzt sabiedrībā esošos stereotipus par latviešiem un krieviem.

Radošās darbnīcas piedāvāja jauniešiem intelektuālos “cietos riekstus”, virtuālo ekskursiju pa Rīgu, piedalīties teātra meistarklasē, kā arī no dažādiem materiāliem un priekšmetiem izveidot komandas autorportretu. Noslēgumā projekta dalībnieki vienojās kopīgam muzikāli ritmiskam ceļojumam un karaoke dziesmai.