Konkursa uzvarētāji tiekas ar valsts Prezidentu Andri Bērziņu

Mūsu skolu pārstāvēja trīs 10.kl.skolnieces B.Lasēviča, L.Zajakina, P.Gurajeva (skolotāja I.Jeļkina) un 8.kl. skolniece T.Saprikina (skolotāja I.Čakša)Šodien, 8.janvārī  notika konkursa „Es un mana dzimtene” labāko darbu autoru tikšanās ar valsts Prezidentu Andri Bērziņu.

Konkurss „Es un mana dzimtene” veicināja izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru un veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem. Dalība konkursā sekmēja skolēnu iespēju paplašināt savu redzesloku, izkopt valodas stila izjūtu, celt savu pašapziņu un pašnovērtējumu. Radošo darbu konkursu rīkoja Rīgas Latviešu biedrība projekta “Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” ietvaros.

Autore: direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

Mūsu skolēnu zīmējumi

Steidzies darīt labo!
(nospied uz attēlu lai redzētu animāciju)

Ziemassvētku zīmējumi

Ziemassvētku animācija


5.klases skolēni! Jūs esat lieli malači!

Informātikas skolotāja Svetlana Škutāne

Nepatīkams atgadījums

Ir pienākuši ilgi gaidītie svētki. Esam ļoti centušies un daudz strādājuši, lai skolā radītu svētku sajūtu – visu sakoptu un izgreznotu.
Tomēr dzīve rāda, ka ir cilvēki, kuriem nekas nav svēts, kuriem nekas neliek justies labākiem, kuri neciena ne sevi, ne citus, ne citu cilvēku darbu. 20.decembrī ar krāsu baloniņiem tika nosmērēta skolas fasāde. Skumji, jo šāda rīcība ir saprotama tikai kā necieņas izrādīšana pret skolu, tās skolēniem un darbiniekiem. Grūti izprast šo huligānu domu gājienu – vai tiešām šie ļaunprāši nesaprot, ka šāda huligāniska izlēciena sakopšana prasa lielus tēriņus, ieguldītu darbu, patērētu laiku un spēkus?
Mūs ļoti skumdina, ka šis ļaunprātīgais darbs ir pastrādāts tieši Ziemassvētkos - laikā, kas simbolizē mīlestību, cerību un ticību, arī ticību cilvēcībai un cilvēku krietnumam. Cerēsim, ka šo ļaunprāšu sirdis tomēr ir atvērtas nožēlai, jo Ziemassvētki ir arī piedošanas laiks!

Priecīgus un gaišus svētkus!

Skolas administrācija

Radošo darbu konkurss

 Ceturtdien, 27. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Kamīnzālē notiks radošo darbu konkursa “Es un mana dzimtene”, otrās kārtas noslēguma sarīkojums un uzvarētāju apbalvošana. Sarīkojuma ietvaros notiks uzvarētāju, viņu skolotāju sumināšana un balvu pasniegšana.

Rīgas Latviešu biedrībā visa gada garumā norisinājās radošo darbu konkurss „Es un mana dzimtene”. Konkursā piedalījās vairāk nekā 300 bērni un jaunieši no visiem Latvijas vecumā no 14 un 19 gadiem. Konkurss noritēja divās kārtās.
„Es un manas mājas, mana ģimene", "Es un mana skola",  "Es un mani draugi, mana vide" un "Es un manas Latvijas nākotne" – tēmas, par kurām konkursa rīkotāji rosināja bērnus un jauniešus veidot radošos darbus.  Daļa jauniešu tēmas pamatdomu un savu redzējumu pauda rakstiski - literārā darbā, daļa – vizualizēja. Vizuālās  mākslas darbi kļuva par pamatu trim izstādēm.

Runas konkurss

2014.gada 26.novembrī notika Mārupes novada skolēnu skatuves runas konkurss, kurā 1.-12.klašu skolēni runāja vienu latviešu autora prozas un vienu dzejas darbu.
No mūsu ģimnāzijas piedalījās 7 skolēni. Uzvaras laurus 2.-3.klašu grupā plūca Vera Šavlovska (1.vieta) ar Ž.Grīvas „Pasaka par Diegabiksi” un Aspazijas „Pasaciņa”. Paldies skolotājai Irēnai Kravalei!
4.-6.klašu grupā uzvarēja Viktors Jašins (2.vieta) ar I.Ziedoņa „Brūnā pasaka" un Aspazijas "Raudoša debess". Paldies skolotājai Marijai Braunai!
Elīnai Elīzei Surguntei (3.vieta) ar J.Sirmbārža "Pa jūras malu meitēns brien" un M.Cielēnas „Princese priedē”. Paldies skolotājai Innai Aksjonovai!