Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās
(lasīt šeit)

Ģimnāzija īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura ietver:

1. kursu komplektu “Valodu un sociālās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas (angļu valodas), latviešu valodas un literatūras un sociālo zinātņu apguvi;

2. kursu komplektu “Dabaszinātnes, matemātika un svešvalodas”, kas nodrošina padziļinātu fizikas, matemātikas un svešvalodas (angļu valodas) apguvi;

3. kursu komplektu “Dabaszinātnes un svešvalodas”, kas nodrošina padziļinātu ķīmijas, bioloģijas un svešvalodas (angļu valodas) apguvi. 


Iestājpārbaudījums 10.klasē - matemātikā un angļu valodā notiks 2022.gada 3.jūnijā.

Dokumentu iesniegšana 10. klasē notiek: 2022. gada 20. - 21. jūnijā

Tiek pieņemti 10.klasē tikai tie skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu