Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas kolektīvs

Skolas ēka

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās
(lasīt šeit)

Ģimnāzija īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura ietver:

1. kursu komplektu “Valodu un sociālās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas (angļu valodas), latviešu valodas un literatūras un sociālo zinātņu apguvi;

2. kursu komplektu “Dabaszinātnes, matemātika un svešvalodas”, kas nodrošina padziļinātu fizikas, matemātikas un svešvalodas (angļu valodas) apguvi;

3. kursu komplektu “Dabaszinātnes un svešvalodas”, kas nodrošina padziļinātu ķīmijas, bioloģijas un svešvalodas (angļu valodas) apguvi. 


Dokumentu iesniegšana 10. klasē notiek: 2023. gada 28. - 29. jūnijā