Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

ZPD rezultāti

Apsveicam skolēnus, kas ir guvuši godalgotās vietas 
Zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanā reģionā (vidusskolā): 

 Vladislavs Ņikiforovs, III.pakāpe, skolotājs Dmitrijs Solovjovs.

Poļina Sergejeva, III.pakāpe, skolotāja Veronika Skripačova.