Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Erasmus + projekta skolēnu īstermiņa apmaiņa Spānijā

Pirms pavasara brīvdienām Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas seši skolēni (Kjara Zeiza, Katrīna Ivanova, Artjoms Galdins, Romans Sakovskis, Arseniy Burobin, Deniss Aleksejevs) un trīs pedagogi (Olga Krukovska, Jevgēnija Urbane-Orbane, Liene Juhņevska) apmeklēja Spānijas mazpilsētu Andújar, lai piedalītos Erasmu + projekta "Learning from the Past to Face the Future: Cultural Heritage in Contrast with Modern Society" sanāksmē Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Šī skola ir viena no divām pilsētas skolām ar aptuveni 1600 skolēniem un 117 pedagogiem.

Piecas dienas aizritēja aizraujošās un izglītojošās aktivitātēs. Katras partnerskolas komandas uzdevums bija prezentēt savas valsts valodas izcelšanos īpatnības un dažu vārdu līdzību ar arābu valodas vārdiem, kā arī sastādīt frāžu bukletu, kura bija iekļauti visnepieciešamākās frāzes komunicēšanai visās projektā dalībnieku valodās. Visi dalībnieki šo uzdevumu bija veikusi ļoti radoši.

Neizpalika arī orientēšanās pa Andújar mazpilsētu, meklējot atbildes uz viktorīnas jautājumiem, tādejādi iepazīstot pilsētas nozīmīgākās vietas, ievērojamus vides objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienu. Pēc katras aktivitātes tika organizēta atgriezeniskā saite par redzēto un dzirdēto, izmantojot mūsu skolēniem labi zināmo Kahoot.

Vislielākie ieguvēji, kā jau katrā skolēnu apmaiņas braucienā, ir skolēni, jo dzīvojot partnerskolas uzņemošajā ģimenē, var vislabāk iepazīt tautas kultūru, tradīcijas un ikdienas paradumus. Skolēniem bija iespēja apmeklēt mācību stundas partnesrkolā un iejusties spāņu skolēnu ikdienā.
Ļoti krāšņas un iespaidīgas bija mācību ekskursijas UNESCO kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai Seviļas un Granadas pilsētās. Atmiņā noteikti paliks neaizmirstamie dabasskati Haenas provincē ar milzīgām olīvkoku plantācijām, kas ir šī reģiona iedzīvotāju galvenais ienākumu avots.
Šis projekts jauniešiem visnotaļ ļauj pasauli ieraudzīt savādāk, paplašina redzesloku un rada iespēju pilnveidot svešvalodu zināšanas. Projektā iegūtā pieredze un emocijas ir neizmērojamas!