Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Erasmus+” pieredze – ieguvums pedagogiem un skolēniem

Projekta logotips

ERASMUS+ skolu partnerības projektu neatņemamā daļa ir skolēnu mobilitātes. No 2019.gada 14.oktobra līdz 18.oktobrim Erasmus+ projekta “Learning from the Past to Face the Future: Cultural Heritage in Contrast with Modern Society” (2018-1-PL01-KA229-051241_1 ) ietvaros Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā projekta trešajā sanāksmē viesojās skolēni un skolotāji no Polijas, Grieķijas, Spānijas un Nīderlandes.

Projekta galvenais mērķis - veicināt Eiropas skolu starptautisko sadarbību, lai sekmētu skolēnu starpkultūru prasmju apguvi, novērstu plaisu jauniešu uztverē par apkārtējo pasauli, veidojot saikni starp savas valsts vēsturi, kultūru, tradīcijām un UNESCO kultūras mantojuma nozīmību tās attīstībā nākotnē.

 

Visas nedēļas laikā ģimnāzijas 6.-8. klašu skolēni - R.Sakovskis A.Burobins,V. Navrotska, I.Šišovs, K.Ivanova, V.Rogova, A.Šandro, K. Zeiza, M.Osanova, J.Bovtrukeviča, A. Bujanova, M.Vandiša, S.Pehota, A.Galdins, D.Laizāne, D.Aleksejevs, kopā ar partenerskolu skolēniem un pedagogiem iepazinās ar vairākām starptautiski atzītām Lavījās UNESCO kultūras mantojuma vērtībām, mācījās sadarboties darba grupās un meistarklasēs, īstenojot projekta uzdevumus.
Pirmajā dienā, pēc sirsnīgās uzņemšanas, skolēni piedalījās vizuālās mākslas stundā, kurā jauniegūtie draugi pāros sadarbojoties vizualizēja savu redzējumu par Eiropas kultūrvēsturisko objektu mūsdienu izpratnē. Pēc tam visi dalībnieki tika aicināti piedalīties jautrā “ledus laušanas” aktivitātē, ar mājās sagatavotām vārdu vizītkartēm - rūnu rakstībā. Skolēni grupās veica uzdevumu ar iedvesmojošu citātu rūnu rakstībā, kura atšifrēšanai bija jāizmanto savas vārdu zīmes. Dienas turpinājumā viesi iepazinās ar ģimnāziju un tās muzeju, pēc kuras devās mācību ekskursijā uz maizes ceptuvi “Lāči”, lai iepazītos ar maizes cepšanas tradīcijām Latvijā.

Otraja projekta dienā rīts iesākās ar izzinošu un praktiski noderīgu līdzdarbošanos ķīmijas stundā, veicot laboratorijas darbu par krāsu rašanas vēsturi un to ieguvi no dabiskiem materiāliem.

Dienas turpinājumā skolēnu nodarbībā tika prezentēts projekta mājas darbs – plakāti ar Latvijas ievērojamākajām vietām. Atgriezeniskas saites organizēšanai interaktīvā veidā tika izmantota Kahoot programma, kas ieinteresēja skolēnus vēlreiz atcerēties Latvijas nozīmīgākās vietas.
Jautrību un nelielu atpūtu piesātinātajā projekta programmā radīja ģimnāzijas peldbaseina apmeklējums. Gan pedagogi, gan skolēni novērtēja šo iespēju un nedaudz apskauda mūsu skolēnus par šo priekšrocību.

Dienas otrajā pusē dalībnieki devās mācību ekskursijā uz konfekšu fabriku “Laima”, kur katrs varēja pagatavot unikālas šokolādes konfektes pašu rokām, kā arī iepazīties ar ražotnes un produkcijas vēsturi.

Projekta trešā diena bija veltīta viena no Latvijas novada – Kurzemes iepazīšanai. Dalībnieki devās uz Ventspili, kur Ventspils Livonijas ordeņa pilī iepazina Kurzemes vēsturi, Piejūras dabas parkā aplūkoja senlietas un iepazinās ar Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu iepriekšējos gadsimtos, kā arī guva ieskatu Latvijas mūsdienīgajā izglītībā, apmeklējot Ventspils Jaunrades nama planetāriju.

Lieliska un faktiem bagāta bija ceturtā diena, kas pilnībā tika veltīta Latvijas UNESCO vērtībām - Rīgas vēsturiskā centra iepazīšanai un Dainu skapim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Mācību ekskursijā Vecrīgā zinoša gida pavadībā katrs varēja gūt priekšstatu par arhitektūras vērtībām, nofotografēties pie kādas no vēsturiskajām ēkām un UNESCO Pasaules mantojuma zīmes Doma laukumā.

Gan viesi, gan arī mūsu skolēni apbrīnoja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aplūkojamo latviešu folkloras bagātību - Dainu skapi, kas arī ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Iepazīstot Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašo un daudzveidīgo piedāvājumu, viesi uzzināja par tās rašanās vēsturi un saistību ar UNESCO. Pēcpusdienā praktiskā nodarbībā dalībnieki iepazinās ar bostonpreses vēsturi un izveido savu augstspieduma iespiedformu, kuru pēc tam arī nodrukāja, iegūstot skaistu pieminu par šo dienu.

Iespaidu pārbagātās dienas noslēgumā katrs dalībnieks saņēmu apliecinājumu dalībai trešajā skolēnu apmaiņas sanaksmē Latvijā un Tautas grāmatu plauktam tika ziedota grāmatas ar partnerskolu ierakstiem - kā vēstījums ar paliekošu vērtību par projektu.
Pēdējā projekta aktivitāšu dienā dalībnieki devās braucienā uz Turaidu, lai iepazītos ar burvīgo un leģendām apvīto Vidzemes pērli. Interaktīvā nodarbībā viesi iepazinās ar Latvijas vēsturi, iedzīvotāju paradumiem un tradīcijām. Mājupceļā tika pārrunāti visi nedēļas notikumi, uzklausīti dāsnie pateicības vārdi par sirsnīgo uzņemšanu un vērtīgi pavadīto laiku Latvijā.

Paldies visiem iesaistītajiem vecākiem, kuri laipni uzņēma ārzemju skolēnus savās ģimenēs! Paldies pedagogiem – O. Lukaševičai, N.Popovai, K.Gluhovai, Jevgēnija Urbane- Orbanei, J.Beketovai par interesantajām nodarbībām un mācību aktivitātēm!
Vairāki no viesiem atzina, ka vēlas atgriezties Rīgā vēlreiz un satikt jauniegūtos draugus!

Projekta koordinatores Olga Krukovska, Liene Juhņevska.