Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Erasmus + projekta skolēnu īstermiņa apmaina Nīderlandē

2019.gadā no 10.marta līdz 16.martam Nīderlandē (Naaldwijk) tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “Learning from the Past to Face the Future: Cultural Heritage in Contrast with Modern Society” mācību vizīte-sanāksme, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no projektā iesaistītajām dalībvalstīm – Polijas, Grieķijas, Nīderlandes, Spānijas, kā arī 3 pedagogi (Olga Krukovska, Jevgēnija Urbane Orbane, Liene Juhņevska) un četri 7.klases skolēni (Jeļizaveta Bovtrukeviča, Sofija Pehota, Marianna Vandiša, Anna Bujanova) no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas.

Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja stāstīt par savu valsti, skolu un savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu, tā bija lieliska pieredze 12- 14 gadīgiem jauniešiem prezentēšanas un angļu valodas prasmju attīstīšanai. Vienā no vizītes dienām skolēni piedalījās diskusijā par imigrācijas un sociālās atstumtības problēmām savā valstī, jo jau iepriekš bija piedalījušies Spānijas partnerskolas sagatavotajā e-aptaujā skolēnu pieredzes noskaidrošanai šajos jautājumos.

Sanāksmes laikā tika organizēts projekta logo konkurss - no visu partnerskolu iesūtītajiem darbiem bija jāizvēlas viens logo, kas visprecīzāk atspoguļotu projekta ideju. Darbu bija daudz, tie bija ļoti radoši un pārdomāti. Konkursa rezultātā tika izvēlēts Spānijas skolēna logo, kas simbolizē visu partneru kopīgo virzību uz nākotni.

Paralēli skolēnu aktivitātēm partnerskolu skolotāji piedalījās skolēnu sadarbības pasākumu organizēšanā un izvērtēšanā, apsprieda 2019.gadā veicamās aktivitātes, iepazinās ar Nīderlandes izglītības sistēmu un Lentiz I Dalton MAVO & Het Groene liceju.
Nedēļas laikā katra projekta diena bija veltīta Nīderlandes vēstures, kultūras un jaunāko valstiski nozīmīgu tehnoloģiju izzināšanai, kā arī vietējās kopienas iepazīšanai vecāku sagatavotajās aktivitātēs. Viens no vecāku organizētajiem pasākumiem norisinājās vietējā dārzniecībā, nozīmīgā Nīderlandes ražotnē, eksportējot orhidejas un dārzeņus uz dažādām pasaules valstīm. Neizpalika arī brauciens ar velosipēdiem, kas Nīderlandē ir populārs pārvietošanās veids.

Apmeklējot Amsterdamu, projekta dalībnieki iepazina izcilā holandiešu mākslinieka Rembranta bagātīgo gleznu kolekciju izstādē “Visi Rembranti” Reiksmuzejā, jo 2019. gads pasludināts par Rembranta gadu.
Loti emocionāls un izzinošs bija Annas Frankas muzeja apmeklējums par ebreju tautības cilvēku pārdzīvoto pagājušā gadsimta 40.gados kara laikā.

Nīderlande ir valsts, kas atrodas 4m zem jūras līmeņa, gandrīz 900 gadus Nīderlandes iedzīvotāji ir būvējuši dambjus, kas aizsargā viņu zemes no applūšanas, tāpēc mājinieki iepazīstināja viesus ar iespaidīgo dambju sistēmu ‘Delta”.
Visas projekta aktivitātes saistītas ar Eiropas Savienības 2018. gadā pasludināto Eiropas Kultūras mantojuma gadu, lai popularizētu bagāto un daudzveidīgo Eiropas kultūras mantojumu, uzlabotu izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, stiprinātu piederības sajūtu kopīgai Eiropas kultūras telpai.

Projekta galvenā mērķauditorija ir skolēni, jo viņi ir tie, kuri iegūto pieredzi un zināšanas izmantos nākotnē. Viena no projekta dalībniecēm, 7.klases skolniece Jelizaveta Bovtukeviča, par šo nedēļu teica: „Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā, nedēļa holandiešu ģimenē man atmiņā paliks ilgu laiku. Šīs nedēļas laikā es ieguvu daudz jaunu draugu, uzlaboju angļu valodas prasmes, piedalījos interesantās projekta aktivitātēs guvu daudz neaizmirstamu emociju, kā arī kļuvu patstāvīgāka. Bija grūti šķirties ar projekta dalībniekiem no citām valstīm, jo pa šo laiku mēs visi sadraudzējāmies! Paldies skolotājiem par šo lielisko iespēju piedalīties projektā, tā ir lieliska pieredze turpmākajai dzīvei!"
Skolēniem šī projekta pieredze bija ļoti noderīga angļu valodas prasmju un sociālo prasmju attīstīšanai, kā arī atbildības sekmēšanai par uzticētā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Tā bija arī nenovērtējama pieredze pedagogiem – sadarboties angļu valodā ar kolēģiem no citām valstīm projekta uzdevumu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā. Ieguvums visiem - iespēja praksē apzināties empātiju un iemācīties pieņemt atšķirīgus viedokļus, uzskatus, pārliecinoši un argumentēti izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

Visi dalībnieki ar nepacietību gaida jaunas tikšanās ar pārējiem projekta dalībniekiem Grieķijā šī gada maijā, uz kuru dosies citi skolēni un pedagogi.

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska