Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2021./2022.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=informacija-par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-organizesanu-uz-10-klasi-7219


Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 10. jūnijā.

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.

Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

 

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem paredzēta pretendentiem mācībām 2021./22. mācību gadā Rīgas vispārizglītojošajās skolās.

Katram procesam ir atšķirīga POGA, uz kuras redzams pieteikšanās procesa nosaukums.

Pieteikšanās pogas ir pieejamas tikai noteiktajos pieteikšanās laikos:

  • uz skolu 10.klasi no 27.05.2021. plkst.9.00. līdz  4.06.2021.plkst.9.00. (KOMBINĒTAIS iestājpārbaudījums)