Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Apsveicām 33.atklātās krievu valodas un literatūras olimpiādes valsts posma uzvarētājus

1.vieta Sofija Plinere (9.b)

2.vieta Dilara Džalilova (10.a)

3.vieta Anastasija Petrova (12.c)

atzinība Kira Seļihova (8.a)

 Paldies skolotājām Larisai Vasjutovičai un Natālijai Kožuhovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!