Аренда недвижимости

Apstiprinu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas
vadītāja vietniece A.Kalniņa
_______________________
2015. gada 26.jūnijā

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Ruses ielā 22

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 093 2101 002

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 6 m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS

Kancelejas preču un grāmatu tirdzniecības vietas (kioska) vajadzībām

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” 15.11.2010. atzinumu ”Atzinums par iespējamo tirgus nomas maksu grāmatu un kancelejas preču tirdzniecības vietu (kiosku) izvietošanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu telpās” – izsoles nosacītā nomas maksa - EUR 4,27 par vienu kvadrātmetru (neieskaitot PVN)

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2015.gada 22.jūlijā, plkst. 09:30,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 21.jūlijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgā, Ruses iela 22, LV-1029.

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Svetlana Semenko, tālrunis 67405913, 67405912.

 

Rakstiskas izsoles nolikums

PIETEIKUMS dalībai izsolē

TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

IZRAKSTS

Списки 5 классов

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 2015./2016.m.g. 5.klašu saraksti

5.a klase ar padziļinātu svešvalodu apguvi (Kl.audz. G.Bespečanska)

 1. Aleksejeva Anna
 2. Bogdanovs Andrejs
 3. Čurilova Karīna
 4. Čurins Igors
 5. Dacenko Ņikita
 6. Fridmans Emīls
 7. Ivļeva Poļina
 8. Kizika Aleksandra
 9. Kopilovs Nikolajs
 10. Kovaļovs Oļegs
 11. Krukovska Kristīne
 12. Lugovskiy Artemiy
 13. Ļimankins Dmitrijs
 14. Markarjans Andrianiks
 15. Markova Jefrosiņja Agafija
 16. Pēterhofa Rajana
 17. Piļugina Veronika
 18. Seļezņova Henrieta
 19. Sizova Ksenija
 20. Smirnova Diana
 21. Sokols Marks
 22. Solnceva Polina
 23. Soļakovs Martins
 24. Spriesle Renāte
 25. Stankova Diana
 26. Surgunte Marija Estere
 27. Šavlajs Konstantīns
 28. Vodņeva Aļika

5.b klase ar padziļinātu matemātikas apguvi (Kl.audz. L.Gaidamanova)

 1. Bobkova Alise
 2. Bogačova Alisa
 3. Bondare Ksenija
 4. Budilovičs Renāts
 5. Dergačovs Vladislavs
 6. Evteev Oleg
 7. Fadina Anna
 8. Golovaškina Alise
 9. Gorodņickis Roberts
 10. Grebņevs Bogdans
 11. Katkevičs Ēriks
 12. Kirilova Marija
 13. Kromāns Edvards
 14. Minajevs Ivans
 15. Moisejevs Artjoms
 16. Ņikiforovs Vladislavs
 17. Orlova Anna Marija
 18. Percovs Iļja
 19. Pjatecka Jelizaveta
 20. Rumjanceva Anna
 21. Saprikina Jekaterina
 22. Sergejeva Poļina
 23. Smertjeva Alise
 24. Stakanova Jekaterina
 25. Suhlovs Ņikita
 26. Šerins Maksims
 27. Šnevele Džulija Jūlija
 28. Titajevs Markuss
 29. Ulānovs Ēriks

5.c klase ar padziļinātu mazākumtautību (krievu) valodas apguvi (Kl.audz. L.Vasjutoviča)

 1. Beināre Gabriela
 2. Beinārs Dāniels
 3. Fatkuļins Iļja
 4. Guseva Anna Elizaveta
 5. Jerčaks Timurs 
 6. Karašova Anastasija
 7. Klementjevs Ivans
 8. Kostjučenko Jevgeņijs
 9. Kravcovs Marks
 10. Laganovskis Ernests
 11. Mažaļska Poļina
 12. Mislinska Milana
 13. Moskovchuk Emma
 14. Paņkins Natans 
 15. Petruņa Darja
 16. Piļipčuks Artemijs
 17. Reva Ņikita
 18. Slavinska Nikola
 19. Sļotovs Dāvids
 20. Šarpilo Arina
 21. Ševcova Marija
 22. Timermane Elīna
 23. Umbraško Ņikita
 24. Uskoreva Aļona
 25. Vertahovs Samirs

5.d klase ar padziļinātu mazākumtautību (krievu) valodas apguvi (Kl.audz. A.Kardaševa)

 1. Bogdanova Jūlija
 2. Burakova Dana
 3. Čurilovs Grigorijs
 4. Ivanova Viktorija
 5. Jefimova Anastasija
 6. Kajurins Nikita
 7. Kuņicins Aleksandrs
 8. Kutuzovs Dmitrijs
 9. Lipsnis Aleksis
 10. Marčuka Diana
 11. Meļņiks Artūrs
 12. Mihaļova Arīna
 13. Mihelsons Marks
 14. Naglis Andrejs
 15. Ničuhraja Oļesja
 16. Novaka Katrīna
 17. Novickis Artūrs
 18. Peisahoviča Sofija
 19. Pētersons Vladislavs
 20. Rence Laura
 21. Romanovs Boriss
 22. Romaņenko Jeļizaveta
 23. Samorukova Olga Aleksandra
 24. Straume Viktors
 25. Vigovskis Davids
5.e klase ar padziļinātu mazākumtautību (krievu) valodas apguvi (Kl.audz. L.Volkova)
 1. Abidov Alisher
 2. Bautra Viktorija
 3. Bolsheva Mariia
 4. Borovikov Mikhail
 5. Čapligins Deniss 
 6. Gribkovs Maksims
 7. Jakovleva Viktorija
 8. Jelagina Jana
 9. Koļesņikova Anna
 10. Ļebedevs Daniils
 11. Mediņš Antons
 12. Miakenkaia Karina
 13. Nikitina Aleksandra
 14. Orlando Žaklīne
 15. Pļetņovs Kirils
 16. Sergejeva Arianna
 17. Siņavina Karina
 18. Sokolova Olga
 19. Sorokina Jeļizaveta
 20. Staņko Marina
 21. Šurko Vladislavs
 22. Tokarevs Ēriks
 23. Varušečkins Jefims 
 24. Zarudņeva Darja
 25. Zotovs Daniils


Klašu saraksti ir saskaņoti ar 2014./2015.m.g. 4.klašu pedagogiem un direktori. 

Direktores vietniece izglītības jomā V.Skripačova, 67405912, 212.kab.

Экскурсия для победителей олимпиад

22 майя „золотой фонд” Рижской гимназии „Золитуде” посетил Сигулду. Оказалось, что наши олимпиадники  не только блистательно знают историю средневековья, но и отлично разбираются в картах, ведь игра Ориентирование прошла на ура. В общем, лучшие умы гимназии весело провели время с пользой.

 • IMG_1931
 • IMG_1934
 • IMG_1937
 • IMG_2012
 • IMG_2017
 • IMG_2024
 • IMG_2038
 • IMG_2050
 • IMG_2054
 • IMG_2061
 • IMG_2066
 • IMG_2080
 • IMG_2093

Право аренды

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Ruses ielā 22

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 093 2101 002

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 6 m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS

Kancelejas preču tirdzniecības vietas (kioska) vajadzībām

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” 15.11.2010. atzinumu ”Atzinums par iespējamo tirgus nomas maksu grāmatu un kancelejas preču tirdzniecības vietu (kiosku) izvietošanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu telpās” – izsoles nosacītā nomas maksa - EUR 4,27 par vienu kvadrātmetru (neieskaitot PVN)

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2015.gada 3.jūnijā, plkst. 09:30,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.jūnijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgā, Ruses iela 22, LV-1029.

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Svetlana Semenko, tālrunis 67405913, 67405912.

 


PIETEIKUMS dalībai izsolē

Чемпионат Латвии

01-03 мая 2015 года, на прошедшем чемпионате Латвии по плаванию, который проходил в бассейне «Кипсала», принимали участие много зарубежных гостей, а так же ученики нашей Гимназии.

Наши пловцы показали отличные результаты – Дарья Горбач (11 кл.) на всех дистанциях (200м н/с, 100м н/с, 50м н/с, 50м кроль) попала в основной финал. Дарья Горбач на этих соревнованиях показала результат, который соответствует нормативу МАСТЕР СПОРТА. Поздравляем!!!

Карлис Кетнерс (8 кл.) показал результат КАНДИДАТА В МАСТЕРА СПОРТА. Поздравляем!!!

Александр Ковальков (11 кл.) показал результат КАНДИДАТА В МАСТЕРА СПОРТА. Поздравляем!!!

В эти выходные 08.05.-09.05. пловцы готовятся выступить в международных соревнованиях в Литве.

Пожелаем им удачи!!!

Авторы: учителя спорта