Поликультурный проект «Конкурс на Бейкер-стрит»

Поздравляем!

Первое место в номинации Конкурс сочинений «Детективная экскурсия» Гуреева Паула 11ц – педагог Борисова В.П.


Конкурс шарад «Тайны пляшущих человечков» Смирнова Елизавета 12 а – педагог Кожухова Н.В.


Второе место в номинации Конкурс шарад «Тайны пляшущих человечков» Гуреева Паула 11ц - педагог Борисова В.П.


Поощрение в номинации Конкурс шарад «Тайны пляшущих человечков»  Ласевич Беата 11ц

Организатор конкурса: ЛАПРЯЛ

Paziņojums


1. Iznomājamais objekts.
1.1. „Rīgas Zolitūdes ģimnāzija” (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas (baseina vestibilā) Rīgā, Ruses ielā, 22, ar kopējo platību 2kv.m., 2 (skaits) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Skolas apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku, veselīgiem dzērieniem.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 16,00 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.1 punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2016.gada 5.februārim, plkst.14, Rīgā, Ruses ielā,22, 148.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa tel.67405977, 29828909, Svetlana Skripačova, direktora vietniece saimnieciskos jautājumos


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iznomāšanas komisija.

Lasīt visu dokumentu

Новости библиотеки

Ar prieku ziņojam, ka Ziemassvētkos no biedrības „Vecāki ģimnāzistiem” esam saņēmuši lielisku dāvanu.

Bibliotēkas krājums ir papildināts ar 742 eksemplāriem jaunu grāmatu. Tās ir grāmatas latviešu un krievu valodās – jaunākā daiļliteratūra, klasika, mācību hrestomātijas krievu literatūrā vecākajām klasēm. Daiļdarbi ir iekļauti ieteicamās literatūras sarakstā.

Esam ļoti pateicīgi biedrībai par doto iespēju, atjaunot nolietoto grāmatu krājumu, un papildināt to ar jaunām, skaistām daiļliteratūras grāmatām, kurām valsts un pašvaldības līdzekļi diemžēl nepietiek.

Победа школьной команды в финале Кубка Латвии

26.-27. декабря в Иецаве состоялся Финал Кубка Латвии по силовому троеборью и жиму штанги лёжа. Команду школы на этих соревнованиях представляли 18 человек, восемь из которых являются учениками нашей школы.

Совместными усилиями мы смогли удержать лидирующую позицию среди Латвийских команд, заняв по итогам этого соревнования почетное первое место.
Каждый из участников внёс неоценимый вклад в общий командный зачет, получив в индивидуальном зачете следующие места:

  • Патриция ПЛАУДЕ – 1 место в своей категории
  • Андрей ЛИПСКИЙ – 1 место
  • Виктор ДУДАРЕВ – 1 место
  • Игорь ПОПОВ – 2 место
  • Александр КУЗЬМИН – 1 место
  • Дмитрий ДРОЗДОВ – 1 место
  • Борис СВЕЧНИКОВ – 2 место
  • Максим ЯНКАУСКАС – 1 место

Победа в конкурсе

Поздравляем учащихся 12-х классов с 3-м местом в конкурсе „Mans Pasaules Stasts”.

4 декабря 2015 года на территории Калнциемского квартала прошло награждение участников конкурса „Mans Pasaules Stasts”, которое проводило Министерство Иностранных Дел Латвии в сотрудничестве с Европейским Парламентом. Цель конкурса была продемонстрировать, как участники готовы помочь миру в решении различного рода проблем и выразить свои мысли они могли в свободной форме (эссе, видео, аудио, фото и т.д.).