Dzejas dienas

Kā jau katru gadu Latvijā notiek Dzejas dienas, kuru laikā visā valstī tiek organizēti dažādi pasākumi par godu visskaistākajam un emocionālākajam literatūras veidam- lirikai. Arī mūsu skola šo nozīmīgo kultūras pasākumu atzīmē ar prieku un entuziasmu.

Šogad Dzejas dienas Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika, godinot ievērojamā pilsētas dzejnieka Aleksandra Čaka 115.jubileju. Latviešu valodas un literatūras stundās skolotājas stāstīja par Dzejas dienu vēsturi un nozīmi, skolēni lasīja, deklamēja, analizēja un apsprieda izcilā dzejnieka Čaka daiļradi, vecāko klašu skolēni stundās aktīvi piedalījās diskusijās par dzejas lomu personības un tautas kultūras dzīvē, kā arī apmeklēja Dzejas dienu pasākumus pilsētā.

7.-12.klašu skolēni radoši veidoja savdabīgas telpiskas instalācijas par kādu no Čaka dzejoļiem, bet jaunākie skolēni lasīja dzejoļus par pilsētu un rakstīja paši savus veltījumus ikdienā sastopamiem pilsētas tēliem, izveidojot simbolisku Čaka ielu skolas 1.stāva gaitenī. Septembris izskanējis liriskā, dzejiskā noskaņā, priekšā zelta rudens. Izbaudīsim to!

Latviešu valodas MK.

 • 2016-09-20-PHOTO-00000064 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000065 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000066 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000067 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000068 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000069 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000071 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000072 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000073 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000074 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000076 (640x640)
 • 2016-09-20-PHOTO-00000077 (640x640)
 • 2016-09-20-photo-00000078 480x640
 • 2016-09-20-photo-00000079 480x640

Cienījamie 10.-12. klašu skolēni un vecāki!

Sakarā ar skolas ēdnīcas līdzekļu ekonomiju -

no 26.septembra līdz 21.12.2016.  10.-12. klašu skolēnu pusdienas ir apmaksātas!

Skolēni paņem savu porciju pie ēdnīcas letes un validē e –karti.

2016./2017.mācību gadā 1.-9.klašu skolēniem pusdienas ir apmaksātas!

Cienījamie vecāki un skolēni!

1.-7. klašu skolēni pusdieno pie kopgalda, nākot kopā ar skolotāju.

8.-9. klašu skolēni paņem savu porciju pie ēdnīcas letes un validē e-karti.

 • 10.50-11.10 pusdieno 1.- 3. klases;
 • 11.40-12.00 pusdieno 4.-5. un 6. A,B klases;
 • 11.55-12.40 (piektās stundas laikā) pusdieno 9.-12. klases;
 • 12.40-13.00 pusdieno 6. C,D,E un 7.-8. klases.

Ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas skolā,
vecākiem jāinformē klases audzinātājs par kavējumu
līdz mācību stundu sākumam kavētajā dienā
(sazinoties pa telefonu, nosūtot SMS, ziņojot par kavējumu e-klasē).