Valsts valoda dzīvo

Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju  un  tūrisma tehnikums”  sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO  Latvijas Nacionālo komisiju 12. maijā aicināja šī konkursa laureātus uz Likteņdārzu Koknesē. Konkursā piedalījās 196 skolēni no 46 Latvijas skolām. Kopā konkursam tika iesniegti 120 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 74 pārspriedumi un 4 pētnieciskie darbi.  Arī mūsu ģimnāzijas skolēni - 12.c klase- Anna Kalverša, Paula Gurejeva, (sk.I.Jeļkina) un 11.b klase-Maksims Trišins (sk.Ē.Rakovska)-baudīja svētku noskaņu un saņēma piemiņas balvas. Paldies par radošā gara lidojumu un ieguldīto darbu!

Valoda uz trotuāra

12. maijā latviešu valodas stundu laikā 7.klašu paralēle veidoja savas instalācijas par tēmu “ Valsts valoda”. Idejas bija dažādas-sākot no burtu kartes un beidzot ar zemeslodi! Pladies, skolēni, par idejām un jūsu skatījumu uz valsts valodas situāciju Latvijā. Bet 13.maijā, Valsts valodas dienā, skolēni pievienojās Rakstniecības un mūzikas muzeja akcijai “Valoda uz trotuāra” .Skolēni par pamatu ņēma 12.klašu izrakstītās atziņas no I.Ziedoņa epifānijām, tās apkopoja un uzrakstīja ar krāsainiem krītiņiem uz asfalta. Īpašs paldies 7.d kl.skolēniem -Darjai, Viktorijai, Katrīnai, Milēnai, Anastasijai, Alkesandram, Dominikam, Nikitam, Glebam, Kostjam un Markam, kuri realizēja ideju!

Paldies ikvienam skolēnam, vecākiem, skolotājiem, kas spodrina ģimnāzijas vārdu, iesaistās skolas un valsts rīkotajos pasākumos, radošajos un literārajos konkursos, olimpiādēs! Ceram uz sadarbību arī nākamajā mācību gadā!

Latviešu MK

 • IMG_4301
 • IMG_4302
 • IMG_4303
 • IMG_4306
 • IMG_4307
 • IMG_4308
 • IMG_4310
 • IMG_4311

5.-7.klašu talantīgo skolēnu apbalvošana

10.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika 5.-7.klašu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureātu un viņu skolotāju apbalvošana.

Varam lepoties ar to, kas izdarīts, jo skolēni guvuši augstus sasniegumus valsts olimpiādē latviešu valodā, rajona matemātikas olimpiādēs, Atklātajās olimpiādēs angļu un vācu valodās, Jauno matemātiķu konkursā, starptautiskajā konkursā “Ķengurs”, matemātikas olimpiādē Meridians, kā arī dažāda mēroga sporta sacensībās. 

Iestājpārbaudījuma rezultāti, iestājoties 10.klasē (2017./2018. m.g.)

Nordplus projekts

No 27. līdz 30. martam Nordplus projekta “The Miracle of Reading” ietvaros divpadsmit Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 6.-8. klašu skolēni (Marks Sokols, Martins Solakovs, Marija Surgunte, Georgijs Vagalis, Oksana Čaikina, Arina Gribuļa, Jeļizaveta Andrijanova, Georgijs Goševs, Artemijs Gavriļonoks, Arina Ohrimenko, Sofya Kurochkina, Artjoms Ivanovs) kopā ar angļu valodas un sociālo zinību skolotājiem – Olga Krukovsku un Jeļenu Ofmani, viesojās Backegårdsskolan Gēteborgā, Zviedrijā.

Projektu īstenojam jau otro gadu un tā galvenais mērķis ir motivēt skolēnus lasīt grāmatas dzimtajā valodā un svešvalodās. Projektā piedalās 4 skolas no dažadām valstīm: Latvija, Islande, Zviedrija un Lietuva, kas savstarpēji veikušas skolēnu apmaiņas braucienus un dalījušās pieredzē par paveikto projekta īstenošanā.

Arī šajā tikšanās reizē skolēni tika uzņemti ģimenēs, kas deva lielisku iespēju izbaudīt zviedru ģimenes sadzīvi. Backegårdsskolan kolēģi bija sagatavojuši interesantu programmu, kas sniedza ieskatu par Zviedrijas skolas ikdienu un paveikto projekta uzdevumu īstenošanā. Skolēni piedalījās mācību stundās un aktivitātēs, kas rosināja lasītprieku un sekmēja jauniešu lasītprasmi.

Angļu valodas stundā skolēni interaktīvā veidā guva zināšanas par pasakām, pasaku veidiem un to izcelsmi, kam sekoja praktiskais darbs – izteiksmīgi izstāstīt izlasīto pasaku, pastāstīt tās galveno domu vai pamācību, raksturot galvenos pasaku tēlus. Nodarbības beigās tika sagatavotas ilustrācjas izlasītai pasakai. Uzdevumu veikšanai lieti noderēja skolēnu labās angļu valodas zināšanas, kas ļāva aktīvi iesaistīties stundā un veikt citus projekta uzdevumu.

Arī mājturības stunda bija pakārtota lasīšanas intereses veicināšanai. Mājinieki ar lepnumu iepazīstināja mūsu skolēnus ar zviedru rakstnieces A.Lindgrēnas vienu no daudzo grāmatu varonēm - Pepiju Garzeķi. Lai palīdzētu Pepijai sakārtot mājokli, katrs skolēns izgatavoja krāšņu drēbju pakarāmo, kas paliks par piemiņu no šī brauciena. Tā kā Pepija ir ļoti viesmīlīga, otrajā mājturības stundā skolēni cepa kūciņas Pepija ballītei. Atšķirībā no mūsu ģimnāzijas pieredzes, mājturības stunas Zviedrijā gan zēniem, gan meitenēm norisinās kopā, nešķirojot meiteņu un puišu darbus. Pēc tik lieliska ierosinājuma skolēni solījās mājās grāmatu par Pepiju Garzeķi pārlasīt vēlreiz.

Kopīgi pavadītais brīvais laiks satuvināja skolēnus, sekmēja toleranci un prasmi komunicēt. Īpašu prieku un pārdomas rosināja zinātnes centra Universeum apmeklējums.

Šis viennozīmīgi bija izglītojošs un dažādām emocijām piesātināts brauciens, no kura katrs mēs paņēmām savu pozitīvisma devu un jaunu pasaules redzējumu.

Angļu valodas skolotāja Olga Krukovska

 • Zviedrija_10
 • Zviedrija_2
 • Zviedrija_3
 • Zviedrija_4
 • Zviedrija_5
 • Zviedrija_6
 • Zviedrija_7
 • Zviedrija_8
 • Zviedrija_9