Valoda uz trotuāra

12. maijā latviešu valodas stundu laikā 7.klašu paralēle veidoja savas instalācijas par tēmu “ Valsts valoda”. Idejas bija dažādas-sākot no burtu kartes un beidzot ar zemeslodi! Pladies, skolēni, par idejām un jūsu skatījumu uz valsts valodas situāciju Latvijā. Bet 13.maijā, Valsts valodas dienā, skolēni pievienojās Rakstniecības un mūzikas muzeja akcijai “Valoda uz trotuāra” .Skolēni par pamatu ņēma 12.klašu izrakstītās atziņas no I.Ziedoņa epifānijām, tās apkopoja un uzrakstīja ar krāsainiem krītiņiem uz asfalta. Īpašs paldies 7.d kl.skolēniem -Darjai, Viktorijai, Katrīnai, Milēnai, Anastasijai, Alkesandram, Dominikam, Nikitam, Glebam, Kostjam un Markam, kuri realizēja ideju!

Paldies ikvienam skolēnam, vecākiem, skolotājiem, kas spodrina ģimnāzijas vārdu, iesaistās skolas un valsts rīkotajos pasākumos, radošajos un literārajos konkursos, olimpiādēs! Ceram uz sadarbību arī nākamajā mācību gadā!

Latviešu MK

  • IMG_4301
  • IMG_4302
  • IMG_4303
  • IMG_4306
  • IMG_4307
  • IMG_4308
  • IMG_4310
  • IMG_4311