Sporto visa klase

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību. Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir palielināt fizisko aktivitāšu daudzumu skolēnu ikdienā.

Šajā mācību gadā Rīgas Zolitūdes ģimnāziju pārstāv 3.c klase ( klases audzinātāja - Jeļena Martjanova, sporta skolotāja – Svetlana Loginova, peldētapmācības skolotāja – Svetlana Sažanova, koriģējošās vingrošanas nodarbības vada Inesa Rediko, sporta spēļu nodarbības vada Irina Bistrova ) .

Projekta 3.sezonas atklāšanas pasākums notika 2016.gada 2.novembrī Valmierā.

No 2017. gada 18. janvāra līdz 7. februārim notika labdarības akcija ,,No sirds sirdij”, kas norisinājās jau piekto gadu un šogad tās mērķis bija palīdzēt bērniem ar onkoloģiskām slimībām. Mēs gribējām palīdzēt nelaimē nonākušajiem bērniem, tāpēc veidojām pašdarinātus suvenīrus. Suvenīrus vēlāk varēja iegādāties tirdziņā t/c Spice un savāktie līdzekļi tika nodoti Bērnu slimnīcas fondam onkoloģijas nodaļas pacientu ārstēšanai. Mūsu klases skolēni uztaisīja grāmatzīmes no dažādiem materiāliem (līmēja, šuva, utt.), meitenes arī veidoja rotaslietas no pērlītēm un citus rokdarbus.

Sportiskas aktivitātes un stafetes notika Mārupes vidusskolā 31.03.2017.
Projekta ietvaros klases tiek vērtētas pēc:

- Sporta nodarbību apmeklējuma ( 5 reizes nedēļā)
- Vispārējās fiziskās sagatavotības testiem
- Piedalīšanās citos projektos (3.c klase piedalās projektā “Labie darbi”)
- Uzvedības stundās
- Sekmēm matemātikas un latviešu valodas pārbaudes darbos
- Rezultātiem projekta “Sporto visa klase” stafetēs

 

 • 10.2016. SP 020
 • 10.2016. SP 044
 • 10.2016. SP 114
 • 1064
 • 1078
 • 1082
 • 1084
 • 20170206_085446
 • 20170206_101048
 • 20170208_082102
 • 20170208_082317
 • 955
 • 974