Virzam skolēnus uz karjeras izvēli

Mūsu skolā 15.10.2015. 10.-12.kl. skolēniem - notika
zinātņu ietilpīgās ražošanas simulācijas spēle "Fabrikants"

Fabrikants ir reālā laikā notiekoša ražošanas - zinātnes - biznesa simulācija, ko kopā ar skolēniem īsteno Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas īzglītības centrs. Spēli izstrādājis ESF VISC projekts "Davaszinātnes un matemātika" sadarbībā ar SIA "Nordic Training International". 

Spēles mērķi: saprasts, kā ķīmijā, fizikā un matemātikā mācītais tiek praktiski pielietots reālajā dzīvē - ražošanā. Saprast ķīmijas un fizikas zināšanu saistību ar ekonomiku. Iegūt pieredzi praktiskā uzņēmuma vadīšanā.

Kā notiek spēle?
Dalībnieki komandās dienas garumā vada ražošanas uzņēmumus, cīnoties par labākajiem peļņas rādītājiem. Spēles dalībnieki iejūtas ražotāju lomā un piedalās ziepju, zāļu, riģipša ražošanā.

Mūsu skolēnu atsauksme:

„Īsā laika periodā bija iespēja uzzināt un saprasts biznesa uzbūvi no iekšas.”
„Ļoti laba iespēja saprast, ko nozīme nodarboties ar savu biznesi.”
„Kļuva skaidrs, kāpēc matemātikas, ķīmijas un fizikas zināšanas ir tik svarīgas ražošanā.”
„Šī spēle paradīja, cik svarīgi prast veidot eksperimentu, plānot darba gaitu.”
„Es labāk sapratu, kā vadīt komandu, uz ko pamatojas bizness, sapratu ka tas ir ļoti sarežģīts nodarbošanās veids. Attīstās dažādas cilvēka īpatnības: pacietība, draudzīgums. „

  • S1290004 (800x600)
  • S1290031 (800x450)
  • S1290048 (800x450)
  • S1300001 (800x450)
  • S1310001 (800x450)
  • S1310008 (800x450)
  • S1310032 (800x450)
  • S1310035 (800x450)