E-карта ученика

E-карта ученика (skolēna e-karte) теперь является и ученическим удостоверением и  проездным е-талоном. С этого учебного года на е-карты будут наклеены наклейки - голограммы с номером класса и будут выполнять все функции ученического удостоверения.

 

Izraksts no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 01.09.2014. rīkojuma Nr. GZO-14-27-rs:

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.12. punktu un Rīgas domes lēmuma Nr.1351 „Par personalizētu viedkarti «Skolēna e-karte»” 2.1. punktu:

 

1. Pielīdzināt Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēna e-karti skolēna apliecībai, ja tajā ir informācija par izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādes nosaukumu un ir uzlīmēta hologramma, kurā ir noteikta klase, kurā mācās skolēns.2. Noteikt pārejas periodu, kura laikā tiek aizvietotas skolēnu apliecības ar e-kartēm, līdz 2014.gada 22.decembrim.

Читать далее
https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/