Конкурс для учеников

Латвийский университет (LU), факультет социальных наук (SZF) объявил для учеников конкурс научных и творческих работ .

•Radošo konkursu "Izveido savu mājaslapu!";

•Radošo konkursu žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās un reklāmā;

•Zinātniski pētniecisko darbu konkursu komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, socioloģijā un informācijas pārvaldībā.

Konkursā var piedalīties ikviens interesents, nosūtot elektroniski savu radošo un/vai zinātniski pētniecieko darbu līdz 2014. gada 25. aprīlim uz konkursa nolikumā norādīto e-pastu ar norādi, kuram konkursam skolēns vēlas pieteikties. Piedaloties konkursā skolēniem ir iespēja iegūt papildus punktus (1. vieta 100 punkti, 2. vieta 75 punkti, 3.vieta 50 punkti) konkursā uz studiju vietu un priekšrocības konkursā uz budžeta dotēto studiju vietu LU SZF bakalaura studiiju programmās.

LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Brikše norāda "Konkursi ir ļoti laba iespēja pamēģināt - vai interesē un vai veicas jomas, kuras cilvēki domā izvēlēties savām studijām un arī darbam. Bieži vien Latvijā labi pazīstami profesionāļi atceras, kā piedalījušies radošajos konkursos, kas devuši jaunu pieredzi un interesantas atmiņas."

Konkursi tiek organizēti 2 kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pieteiktos darbus un izvēlas dalībniekus otrajai kārtai. Pieteikšanās notiek līdz 2014.gada 25.aprīlim. Pirmās kārtas rezultāti tiks publiskoti LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā līdz 2014.gada 30. aprīlim. Otrajā kārtā piedalās tikai tie dalībnieki, kas izturējuši konkursa pirmo kārtu. Otrā kārta notiks 2014.gada 9.maijā LU Sociālo zinātņu fakultātē, un pēc tās tiks paziņoti konkursa rezultāti. Detalizētu informāciju par konkursa norisi iespējams aplūkot konkursu nolikumos (pielikumā).

Konkurss "Izveido savu mājaslapu!"

Radošs konkurss

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss