Jauni attaisnotie izdevumi

Attaisnotie izdevumi – arī interešu izglītība

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātājs var atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem ārstniecībai un izglītībai. Attaisnoto izdevumu summu nosaka Ministru kabinets, no 2016.gada tā ir 215 eiro. No šādas summas, iesniedzot deklarāciju, kā pārmaksāto nodokli var atgūt 23% (iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes apmērs), tas ir, 49,45 eiro.

Ar 2015.gada 30.aprīļa grozījumiem likumā papildus jau esošajiem attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem un izdevumiem, kas saistīti ar izglītības un specialitātes iegūšanu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam būs tiesības atskaitīt arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem. Šos izdevumus varēs iekļaut gada ienākumu deklarācijā par 2016.gadu, iesniegt 2017.gadā un atgūt pārmaksāto nodokli IIN likmes apmērā.

2016.gadā bērna vecākam – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam – attaisnotajos izdevumos par izglītību (tai skaitā interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu ir 215 eiro.

Bērni apmeklē mākslas pulciņus, brauc uz sporta nometnēm, trenējas karatē utt. Kā vecākiem zināt, kas ir attiecināms uz interešu izglītību?

Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikts, ka tie ir izdevumi par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) paskaidro: attaisnotos izdevumos par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam būs iekļaujami veiktie maksājumi par tādu pulciņu apmeklējumu, kurus būs nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences (Izglītības likuma 47.pants).

Lasīt sīkāk