Topošo pirmklasnieku reģistrācija

TOPOŠO PIRMKLASNIEKU CIENĪJAMIE VECĀKI!

Kandidātu reģistrācija pirmajās klasēs notiks no 07.11.2019. līdz 27.04.2020. 
Reģistrēties var pirmdienās no 14.00 līdz 17.00 ģimnāzijas kancelejā.

1.klašu pretendentu reģistrēšana un uzņemšana notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošiem noteikumiem Nr. 137 „ Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Piesakot bērnu pirmajā klasē, skolā jāierodas vienam vecākam. Līdzi jāņem pasi (vecāka) un bērna dzimšanas apliecību (oriģināls).

Ģimnāzijas administrācija