27.05.2015.

Noslēdzoša sporta diena 2014./2015.m.g.

5.-8. klases spēlēja tautas bumbu.

Vietas tika sadalīta sekojoši:

Starp 8. klasēm            Starp 7. klasēm Starp 6. klasēm    Starp 5. klasēm
I vieta – 8.b
II vieta - 8.c
III vieta – 8.e
I vieta – 7.a
II vieta – 7.c un
apv.kom. 7.d ar 7.b klasi.
I vieta – 6.c
II vieta – 6.a
III vieta – 6.e, 6.d
I vieta – 5.c
II vieta – 5.d
III vieta – 5.a


Sporta spartakiādē 2014./2015.m.g.

Starp 5 klasēm par labāko klasi kļuva 5.b klase.

II vieta – 5.c, III vieta – 5.d.

Sporta spartakiādē 2014./2015.m.g. starp 6 klasēm par labāko klasi kļuva 6.c klase.
II vieta – 6.b, III vieta – 6.a.

10 un 11 klases apmeklēja Boulinga centru „Spare”.

 • 270520151567
 • 270520151568
 • 270520151569
 • 270520151570
 • 270520151571
 • 270520151572
 • DSC07367
 • DSC07368
 • DSC07369
 • DSC07370
 • DSC07371
 • DSC07372
 • DSC07373
 • DSC07374
 • DSC07375
 • DSC07376
 • DSC07378
 • DSC07379
 • DSC07380
 • DSC07381