Datorgrafikas izstāde-konkurss

Skolēni no mūsu skolas piedalījās konkursā „Mans draugs citplanētietis”

Konkursa nosacījumi:

1.    Sava darba veidošanā dalībnieki drīkst izmantot jebkuru attēlu apstrādes programmu.
2.    Darba izmērs A4 vai A3 formāts.
3.    Izmantojamā tehnika datorgrafika, fotokolāža.
4.    Dalībnieki, veidojot darbus, nedrīkst izmantot jau gatavus cita autora attēlus, zīmējumus un fotogrāfijas.
5.    Darbi nedrīkst būt ierāmēti.
6.    Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 darbus.

Darbus iesniedz:
•    līdz 2013. gada 29. oktobrim RJTC Bauskas ielā 88, Rīgā vai atsūta pa pastu līdz 2013. gada 28. oktobrim (pasta zīmogs) Bauskas iela 88, Rīga, LV-1004 ar norādi: izstādei „Mans draugs citplanētietis”;