Skolēnu apmaiņas projekts „Es mācos Eiropas valodas” (Rīga, Latvija – Visbādene, Vācija)

Laika posmā no 25.marta līdz 3. aprīlim, jau divpadsmito gadu pēc kārtas Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzņēma skolēnu grupu no Vācijas Helene-Lange-Schule. Šī bija Vācijas partnerskolas skolēnu atbildes vizīte mūsu skolēnu vizītei Vācijā šī mācību gada decembrī.

Seši vecāko klašu skolēni: Milana Šaplavska, Kirils Juničs, Arsenijs Volkovs – 10.a kl., Pamela Stepiņa – 11.a kl., Evija Ivonna Jansone – 11.c kl., Vladislava Bondare – 11.c kl., desmit dienas mācījās sadarbības skolā un pilnveidoja savas vācu valodas prasmes. Paralēli mācībām skolā mūsējiem bija iespēja apmeklēt V.Gētes dzimto pilsētu Frankfurti, iepazīt Vācijas vēsturi, kultūru un tradīcijas no cita skatu punkta. Skolēni piedalījās skolas organizētajās debatēs vācu valodā “Eiropa. Problēmas un nākotne”, kurā aizstāvēja savu viedokli par esošo politisko situāciju Eiropā un demonstrēja erudīciju un informētību par Eiropā notiekošajiem procesiem.

Organizējot savu mācību darbu un dalību mācību ekskursijās, skolēni guva unikālu sadarbības pieredzi multikulturālā vidē, uzlaboja savas saskarsmes un sociālās prasmes.

Arī mēs devām iespēju Helene-Lange-Schule skolēniem piedalīties mācību stundās. Organizētajās mācību ekskursijās skolēni iepazinās ar Latvijas vēsturi, Rīgu un rīdzinieku ikdienu. Skolēni atzinīgi novērtēja iespēju pabūt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kurā aplūkojami gan mūsdienu, gan arī iepriekšējo gadsimtu Latvijas mākslinieku darbi. Ciemiņus patīkami pārsteidza arī pašas ēkas arhitektūra un krāšņums. Skolēni ar lielu interesi atklāja šokolādes gatavošanas noslēpumus AS “Laima” šokolādes muzejā. Viņi iepazinās ar saldumu tapšanas stāstu, kā arī aktīvi darbojās piemiņas suvenīru izgatavošanā, kuru katrs aizvedīs sev līdzi uz mājam Vācijā. Šo un arī projekta citu aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu nodrošināja vācu valodas skolotājas Tamāra Hohlova un Gaļina Bespečanska.

Kā atzinuši paši skolēni, ieguvumu no starptautiskā sadarbības projekta ir daudz. Skolēni attīstījuši sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veidojot atbildības sajūtu un prasmi strādāt komandā. Viennozīmīgi uzlabojušās skolēnu vācu valodas prasmes, zināšanas par partnervalstu kultūru, mākslu, tradīcijām un sadzīvi, kā arī iegūti jauni draugi.

Projekts nebūtu iespējams bez kolēģu un skolēnu vecāku atbalsta, tāpēc liels PALDIES visiem par sadarbību, vērtīgiem padomiem un ieinteresētību projekta īstenošanā!

Sagatavoja L.Juhņevska

 • 20170328_120156
 • 20170328_120854
 • 20170328_121541
 • 20170328_122239
 • 20170328_134103
 • 20170329_091539
 • 20170329_154651
 • 20170331_090916
 • 20170331_163035
 • 20170331_163137
 • 20170401_123536
 • 20170401_123915
 • 20170401_125208
 • 20170401_125340