Wiesbaden

Skolēnu apmaiņas projekts „Es mācos Eiropas valodas” (Rīga, Latvija – Visbādene, Vācija)

Skolotāji: T.Hohlova, G.Bailo

Projekts ar Vācijas Helene-Lange-Schule ir ilggadējās sadarbības turpinājums. 2011. gada 21.04.– 06.05. tika organizēta Helene-Lange-Schule (Visbādene, Vācija) skolēnu uzņemšana Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Skolēni apmeklēja mācību nodarbības, piedalījās semināros, debatēs un iesaistījās kultūras pasākumos. 7 vācu skolēni dzīvoja ģimenēs un apguva ģimeņu tradīcijas, apmeklēja mācību stundas kopā ar saviem vienaudžiem un dalījās pieredzē par Vācijas tradīcijām. Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties plašā kultūras programmā. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēni sagatavoja un vadīja bilingvālo (angļu un vācu valodā) ekskursiju pa Rīgas centru, projekta dalībnieki apmeklēja muzejus, organizēja latviešu valodas un vācu valodas meistarklases.
2011. gada 27. jūnijā mūsu skolēni ir devušies braucienā uz Visbadeni, Vāciju, lai īstenotu projekta otrās sesijas uzdevumus. Skolēni dzīvoja vācu ģimenēs un iepazinās ar Vācijas kultūru un tradīcijām. Skolēni apmeklēja mācību stundas un vācu valodas kursus Helene-Lange skolā. Projekta laikā skolēni iesaistījās daudzveidīgos izglītojošos pasākumos: intervēja Visbādenes iedzīvotājus un uzņemošo ģimeņu locekļus, apmeklēja vācu valodas kursus, stāstīja par savu valsti.
Projekta dalībnieki piedalījās ekskursijās pa Visbādeni, Mainci, Frankfurti, bijuši ekskursijā Frankfurtes lidostā, piedalījās pašvaldības svētku norisē un pasākumos, airēšanas sporta svētkos, ikgadējā pilsētas svētku ballē. Projekta dalībnieki veidoja prezentācijas par savu dzimto valsti, stāstīja par nacionālajiem ēdieniem, interesantām tūrisma vietām, organizēja Latvijas tradīciju vakaru.
Projekts ir ļoti svarīgs skolēnu sociālo prasmju attīstībai un motivēšanai apgūt vācu un angļu valodu. Sadarbība ar Visbādenes skolu ir veidojusies vairāku gadu laikā un palīdz popularizēt Latviju un tās kultūru Vācijā. Skolēni ir attīstījuši angļu un vācu valodas prasmes. Skolēni ir atzinuši, ka projekts veicināja viņu interesi par Vācijas kultūru un vācu valodu, 4 skolēni ir nolēmuši jaunajā mācību gadā sākt padziļināti apgūt vācu valodu. Projekta dalībnieki ir iepazinušies ar Vācijas izglītības sistēmu, apmeklēja mācību stundas, kas paplašināja redzesloku un sniedza jaunas zināšanas par izglītības iespējām.

Sagatavoja V.Skripačova