Projekti

Projekts ar Islandi

Vizīte Mosfellsbaerē (Islande):

09.04.2012. - 14.04.2012.

Nordplus Junior projekta “Cross-Curriculum Approach and Information Technologies in the Multicultural Classroom” (“Starppriekšmetu saiknes un informācijas tehnoloģijas multikulturālajā klasē”) ietvaros 15 Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēniem un 4 skolotājiem bija iespēja apmeklēt islandiešu skolu Mosfellsbaeres pilsētā, kas ir netālu no galvaspilsētas Reikjavikas.
Delegācijas dalībnieki apmeklēja islandiešu skolu un piedalījās mācību audzināšanas procesā, vērojot izglītības sistēmas un darba organizācijas īpatnības. Rīdzinieki bija pārsteigti, ka skolēni nevalkā apavus skolā un daudz laika pavada svaigā gaisā.
Projekta aktivitāšu pamattēmas bija „Ekoloģija” un „Apkārtējās vides aizsardzība”. Islandiešu skolēni un skolotāji arī daudz stāstīja par viņu tautas dzīvesveidu, par dzīvnieku un cilvēka vienotību, ciešu cilvēka kontaktu ar dabu, kas ir Islandes iedzīvotāju asinīs. Otrdien projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt stabilus un doties zirgu izjādēs.

 


Trešdien projekta dalībnieki uzzināja kā notiek mācību stundas islandiešu skolā, piedalījās mājturības stundās, kurās meitenēm bija piedāvāts nodarboties ar koka apstrādi (taisīt rotu kastītes), bet zēniem – cept bulciņas, kuras sanāca ļoti garšīgas. Skolēniem izstāstīja par Mosfellsbaeres pilsētas ekosistēmu, viņi aktīvi piedalījās semināros par projekta tēmām.
Ceturtdien visi projekta dalībnieki piedalījās talkā. Mēs tīrījām Varmas upi un tās apkārtnes, bet vakarā devāmies ekskursijā uz Islandes galvaspilsētu Reikjaviku. Delegācijas dalībnieki iepazinās ar islandiešu kultūrvēsturiskām vietām, apmeklēja vissenāko cilvēku apmetnes vietu.

Piektdien mūs sagaidīja ļoti svarīga ekskursija. Mēs apmeklējām atkritumu apstrādes centru, kura menedžeris izstāstīja par atkritumu šķirošanas un pārstādes procesu. Mēs uzzinājām, ka Islandē atkritumu pārstrāde ir ļoti svarīga, jo tā ir sala, un tāpēc islandiešiem ir pašiem jātiek galā ar zemes piesārņošanu.
Pēc centra apmeklēšanas dalībniekiem bija piedāvāts doties ekskursijā par „Zelta apli”, vērojot Islandes dabas brīnumus. Šī ekskursija lielākai skolēnu daļai bija visspilgtākais piedzīvojums dzīvē, jo viņi pirmo reizi dzīvē ieraudzīja geizerus, dižus ūdenskritumus, kā arī Ziemeļamerikas un Eirāzijas litosfēru platu savienošanas vietu.
Pēc atgriešanas mājās projekta dalībnieki ar prieku dalījās pieredzē par saviem iespaidiem ar skolas biedriem, stāstīja par to, ka projekts palīdzēja attīstīt viņu sociālas spējas, pilnveidot valodu prasmes un uzzināt daudz jaunas informācijas par apkārtējās vides aizsardzību un veselīgu dzīvesveidu.


2012. gada 8. maijā skolēni prezentēja projekta rezultātus ģimnāzijas pedagogu kopsapulcē.
Izsakām pateicību Nordplus fondam par iespēju organizēt projekta aktivitātes. Tās palīdzēja skolēniem un skolotājiem gūt jaunu sociālo pieredzi, zināšanas. Projekts bija ļoti svarīgs arī skolotājiem, jo tā laikā viņi dalījās pieredzē par pedagoģiskā un metodiskā darba organizēšanu skolā, kopā izstrādāja mācību stundu un semināru materiālus, kopā vadīja seminārus un ārpusstundu pasākumus. Skolotāji-projekta dalībnieki: Veronika Skripačova, Liene Juhņevska, Olga Krukovska, Irina Maļinovska, Natālija Kovaļova,
Jóna Dís Bragadóttir, Sigríður Hafstað, Hanna Bjartmars Arnardóttir.

 

Projekta prezentācija

Informācija par projektu sadarbības skolas Varmarskoli mājas lapā

Informācija par projektu

Mēs Mosfellsbaeres pilsētas mājas lapā

Macību stundu un semināru materiāli

Lesson on Climate and ecology problems

Lesson "IS RECYCLING PAPER IS IMPORTANT?"

Lesson "Stereotypes"

Student's opinion

Workshop HEALTHY LIFESTYLES

About my school

Latvia

Learning Russian Language

Presentation Climate and environment

Travelling