IAC projekts "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties."

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts

“EXPLORING.BELONGING.ACTING. Youth integration end empowerment Project”
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu

Skolēnu diskusija

11.klašu skolēnu tikšanās diskusija ar LNT 900 sekunžu
moderatoru Mārtiņu Dauguli

Š.g.19.04.mūsu skolā projekta IAC “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” ietvaros notika tikšanās ar žurnālistu M.Dauguli par tēmu Eiropas, Latvijas un Latvijas iedzīvotāju vieta 21.gs.”plakanajā pasaulē”.

Viņš savā nepiespiestajā, intriģējošā manierē sniedza ieskatu par mūsdienu ziņu pasaules plašajām iespējām un riskiem. Skolēni diskutēja un dalījās savā nelielajā pieredzē, kā un uz ko paļauties, lai kritiski atlasītu patiesu informāciju.
M.Daugulis piedāvāja, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas (telefonus), 5 minūšu laikā atrast viltus ziņu un dalīties savos pieņēmumos, pēc kā to varētu noteikt, mācīja domāt, analizēt un izvērtēt informāciju, ar ko skolēni ikdienā sastopas masu medijos.
Patīkami, ka tik aizņemts cilvēks atrada laiku un pilnīgi nesavtīgi tikās ar skolēniem. Skolēni ne tikai labprāt piedalījās diskusijā un kino biļešu izlozē, bet arī guva spilgtu emocionālu lādiņu.