IAC projekts "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties."

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts

“EXPLORING.BELONGING.ACTING. Youth integration end empowerment Project”
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu

„IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES”

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts
“EXPLORING.BELONGING.ACTING. Youth integration end empowerment Project”
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu

2016.gada novembrī, uzsākot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” īstenošanu, IAC uzrunāja Latvijas skolas, aicinot pieteikties līdzdalībai projektā, lai aktīvā darbībā iepazītu paši sevi, savu skolu, kopienu un Latviju.

Balstoties uz atlases kritērijiem, kas tika izstrādāti saziņā ar projekta atbalstītāju Britu padomi Latvijā, līdzdalībai projektā apstiprinātas 12 skolu komandas, starp kurām ir gan Rīgas apkaimju, gan Daugavpils un Latvijas pierobežas skolas.

Projekta mērķis ir sniegt skolu jauniešiem no Latgales, Rīgas un Pierīgas, t.sk., skolēniem no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to savstarpējo saistību. Projekta gaitā skolēniem būs iespēja pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī. Projekts veidots tā, lai piederības sajūta, sociālā saskaņa un sadarbība attīstās caur personisko pieredzi, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un tādējādi saistot reālo situāciju un cilvēku vajadzības ar esošajām un nepieciešamajām prasmēm un resursiem.

Lai akcentētu kapacitātes celšanas pieeju un sekmētu projekta rezultātu ilgtspēju, tā norisē nozīmīga vieta ir skolu vadībai un pedagogiem, kuri, no vienas puses, radīs apstākļus skolēnu līdzdalībai projektā un tā uzdevumu veikšanai, no otras – iestrādās iegūto pieredzi sistēmiskā skolas tālākajā darbībā, aptverot arī citas klašu grupas un skolotājus.

Projekta īstenošanas gaitā plānotas kapacitātes celšanas aktivitātes, vietējās darbības skolu un kopienas ietvaros, ko īstenos projektā iesaistīto skolu komandas, Latvijas valsts attīstības un mūsdienu vērtību izzināšana valsts simtgades kontekstā, vasaras skolas dalībskolu komandām ar līdzdalību sarunu festivālā “Lampa”, kā arī projektā gūtās pieredzes un labās prakses apkopošana un izplatīšana, kas projekta noslēgumā būs pieejama IAC mājas lapā.

Projektu finansiāli atbalsta Britu Padome. Projekts ilgst no 2016. gada 14.novembra līdz 2017.gada jūlijam.

Informācija no http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/izzinat-pieredzet-rikoties/