Komanda 2013./2014.m.g.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE 2013 -2014.GADAM

Prezidente Kristīna Fainveica

Kā prezidente  sev par mērķi izvirzīju šādu uzdevumu - skolēnu pašpārvaldi maksimāli iesaistīt visos skolas ārpusklases pasākumos, motivēt jauniešus aktīvi iesaistīties visos Rīgas Skolēnu Domes organizētajos semināros, sesijās, kongresos.

Mums izdevās: tradicionālajos skolas svētkos ieviest jaunas, svaigas idejas un jauninājumus (tējas viesistabas, fotosalonu, kinoklubu...), organizēt ģimnāzijas skolēnu konferenci par viņu nākotnes skolas redzējumu, piedalīties Kosmosa dienās, svētkos, kas organizēti mikrorajona iedzīvotājiem, modernizēt skolas avīzi "Jegoza", izveidot sadarbību ar skolas muzeju, piedalīties četrās Eiropas Jauniešu parlamenta sesijās.

Rezultāts: No 22 pašpārvaldē ievēlētajiem vecāko klašu skolēniem - 19 ļoti aktīvi visa mācību gada laikā iesaistījās pašpārvaldes darbā.  Pateicoties  ģimnāzistu aktivitātēm un mūsu izveidotajai spožajai prezentācijai, mūsu skolas muzejs ieguva 1. vietu Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju skatē. Skolas avīze sāka iznākt arī interneta formātā. Pateicoties aktīvai darbībai Eiropas Jauniešu parlamentā, ieguvām jaunus draugus daudzās pasaules valstīs. Mūsu aktivitātes un konstruktīvie priekšlikumi tika augstu novērtēti Rīgas Skolēnu Domē - ieguvām balvu "Fēnikss" kā pati aktīvākā un spožākā 2013.-2014.gada skolēnu pašpārvalde.