Par mācību līdzekļu iegādi

2013.gada 7.augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka valsts, pašvaldība un noteiktos gadījumos vecāku atbildību par konkrētā mācību līdzekļa iegādi.

Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus: kancelejas piederumus, apģērbu un apavus, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamo specifisko apģērbu, apavus un higiēnas piederumus, materiālus, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām.

Lasīt tiesībsarga skolām nosūtīto vēstuli