Mēs projektā

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzsākusi īstenot Nordplus projektu „Future starts today” (Nākotne sākas jau šodien). Projektu vada angļu valodas skolotāji O.Krukovska, J.Kovaļova un J.Beketova. Ar lielu degsmi un aizrautību projekta uzdevumu īstenošanai pieteikušies 8.,9. klašu skolēni.

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. – 31.07.2014.

Projekta galvenā ideja ir karjeras izglītības attīstība skolā, dažādu profesiju iepazīšana un starptautiskās pieredzes apzināšana. Attīstīt pamat- un vidējas izglītības skolēnu sadarbību ar dažādu profesiju pārstāvjiem četrās grupās: sociālās aprūpe un izglītība, medicīna, ekoloģija un vides aizsardzība, vēsture un politika.

Projekta partneri Juventos progimnazija (Lietuva) un Kasavuori School (Somija).

Šobrīd projekta komanda aktīvi darbojas partneru uzņemšanai Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā no 26.-31.oktobrim. Lai mums kopā izdodas īstenot iecerēto!
Direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska.